1. |
 2. ახალი ამბები
 3. |
 4. Page 7

ერასმუს მობილობის კონკურსი – კასტელო, ესპანეთი, მედია ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის

ცხადდება სტუდენტთა ერთსემესტრიანი ერასმუს მობილობის შესარჩევი კონკურსი, თსსა მედიახელოვნების ფაკულტეტის- მულტიმედიის მიმართულების სტუდენტებისთვის (1 საკონკურსო ადგილი): 2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის – კასტელოს (ესპანეთი) ხელოვნების უმაღლეს სკოლაში – Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló
გთხოვთ, მედიახელოვნების ფაკულტეტის დეკანს და კომისიას წარუდგინოთ შემდეგი დოკუმენტები ინგლისურ ენაზე:
· CV
. პორტფოლიო ინგლისურ ენაზე
· ნიშნების ფურცელი (ქართულ ენაზე)
· მოტივაციის წერილი
· ინგლისური ენის სერტიფიკატი B2, ან ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი ცნობა, გაცემული თსსა უცხოენის პედაგოგის მიერ.
. განცხადება კონკურსში მონაწილეობის თაობაზე (გთხოვთ, წარმოადგინოთ განცხადების ფოტო, თსსა კანცელარიაში განცხადების რეგისტრაციის შემდეგ)
ბოლო ვადა: 12/04/2024
საკონტაქტო პირი: ნესტან წიკლაური nestan.tsiklauri@art.edu.ge

თავისუფალი ხატვა

• თავისუფალი ხატვის კურსი
ქართულ და ინგლისურ ენაზე

1.თავისუფალი ხატვის კურსი
(სასწავლო ენა- ქართული)
კურსის მიზანია მსმენელებს შეასწავლოს თავისუფალი ხატვის დისციპლინა ფანქარსა და ნახშირში, გააცნოს სამუშაო მასალების გამოყენების ტექნიკა. კურსის განმავლობაში მსმენელები შეასრულებენ როგორც თემატურ, ასევე თავისუფალ კომპოზიციებს და დამოუკიდებლად შეძლებენ შესწავლილი ტექნიკის საშუალებით შემოქმედებითი ნამუშევრების შექმნას ფანქარსა და ნახშირში.
კურსის მოცულობა: 40 აკადემიური საათი; 2,5 თვე;
მეცადინეობა ჩატარდება კვირაში 2-ჯერ, შაბათი/კვირა; 12:00 – 13:45 სთ;
კურსის პედაგოგი, მხატვარი: თევდორე მუხიგული
კურსის ღირებულება: 600 ლარი
კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი
გაიარეთ რეგისტრაცია:  https://art.edu.ge/form/view.php?id=21889
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
ელ ფოსტა: Lifelonglearning@art.edu.ge
ტელეფონი: 595147727 თინათინ ბატიაშვილი

Tbilisi State Academy of Art ULLL Center is pleased to announce
2. IMPRESSIONIST DRAWING CLASS
The course is conducted in English language
The aim of the course is to teach students working in pencil and charcoal and to perfect their drawing skills. During the course, students will create thematic and free compositions. There will be
Indoor practice (still life, model) and outdoor practice.
Course duration: 40 academic hours; 2,5 months
Class meeting and working days: Saturday and Sunday; 15:00- 16:45 h.
Requirements: None

Course Teacher : Theodore Mouxigouli, M.A. in Fine Arts
Course tuition fee- 1000 GEL
After finishing the course participants will get certificate
Course registration:  https://art.edu.ge/form/view.php?id=23436
For more information please contact: lifelonglearnign@art.edu.ge

Theodore Mouxigouli
Born in 1975 in Tbilisi, Georgia.
Graduated M.A. in fine arts from Central Saint Martins, London, in 2003.

Had number of exhibitions, mostly in London, including solo shows, such as Painting Obscura at Wilton’s Music Hall in 2008, following the eight months residency in the Hall, which led to the story featured in Soft Need #23, the book published in 2020 and co-edited by Udo Breger, a good old friend of William Burroughs.
Among his other solo exhibitions are the pop-up show Vignettes in 2012 on the King’s Road, Chelsea, curated by Serena Morton, and a show of six artists, Art Comes Home (2012–2013), curated by Serena Morton again at Home House in Portman Square, London.
Along with other exhibitions, he was a part of a group show at Annely Juda Fine Art, the contemporary art gallery in London, curated by Fordham Gallery.
His latest works, consisting of collages and bricolages, Heart for Every Fate, were exhibited recently in Tbilisi, Georgia, as part of Motus, the show of three artists, in Hermit Space in 2022.
Among other projects, his work experience includes a two-year job as a technical assistant for Damien Hirst, working exclusively on the artist’s first ever Pill Cabinet for a display at the Gagosian,
New York.
Also worked as a personal assistant for the Turner Prize nominee Tomoko Takahashi for her show at Tate Modern, London.
After spending 20 years in London, he now lives and works in Tbilisi, Georgia, serving the same cause.

მიმდინარე წლის 13, 14 და 15 მარტს, თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში გაიმართება ღია კარის დღეები!
გთხოვთ, მოინიშნოთ შემდეგი განრიგი:
სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტზე ჩაბარების მსურველ აბიტუნიენტებს, ველოდებით 13 მარტს, ოთხშაბათს, 13:00 საათზე – სამხატვრო აკადემიის საგამოფენო დარბაზში!
არქიტექტურის ფაკულტეტზე ჩაბარების მსურველ აბიტურიენტებს ველოდებით 14 მარტს, ხუთშაბათს, 13:00 საათზე – სამხატვრო აკადემიის საგამოფენო დარბაზში!
დიზაინისა და მედია ხელოვნების ფაკულტეტზე ჩაბარების მსურველ აბიტურიენტებს ველოდებით 15 მარტს, პარასკევს, 13:00 საათზე – სამხატვრო აკადემიის საგამოფენო დარბაზში!
დისტანციური ფორმატის მსურველები, ღია კარის დღეებზე დასწრებას შეძლებთ ასევე ZOOM პლატფორმის მეშვეობით. სარეგისტრაციო ბმული, ჩვენს ფეისბუქ და ვებ-გვერდებზე დაიდება ორშაბათს.
მისამართი: ალ. გრიბოედოვის N22
სამხატვრო აკადემია, II სართული

Meeting ID: 864 218 3423
Passcode: x6cYEm

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს 2024 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსს

კონკურსის მიზანი

კონკურსის მიზანია ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების მხარდაჭერის გზით ხელი შეუწყოს მათი სამეცნიერო კვლევების ხარისხის გაუმჯობესებას, თემატური ან ინტერდისციპლინური მიმართულებით სამეცნიერო თანამშრომლობის გაღრმავებასა და აკადემიურ საქმიანობაში ჩართულობას, აგრეთვე, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის გაძლიერებასა და გაუმჯობესებას.

საპროექტო განაცხადის ტიპი ინსტიტუციური

კონკურსის ძირითადი პირობები:

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსში პროექტების წარდგენა შესაძლებელია სამეცნიერო მიმართულებების კლასიფიკატორით განსაზღვრულ შემდეგ მიმართულებებში:

ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;
ინჟინერია და ტექნოლოგიები;
სამედიცინო და ჯანმრთელობის მეცნიერებები;
აგრარული მეცნიერებები;
სოციალური მეცნიერებები;
ჰუმანიტარული მეცნიერებები;
საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები.

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების კონკურსში გრანტის მოპოვების მიზნით, პროექტი უნდა წარადგინოს ახალგაზრდა მეცნიერმა, რომელსაც დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი მიენიჭა კონკურსის გამოცხადების თარიღამდე (2024 წლის 1 მარტამდე) ბოლო 7 წლის განმავლობაში და მასპინძელმა დაწესებულებამ ერთობლივად.

კონკურსში მასპინძელი დაწესებულების სახით მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოში რეგისტრირებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს (სსიპ), კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს (ა(ა)იპ), აგრეთვე, საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელთა წესდებით/დებულებით განსაზღვრული მიზანია სამეცნიერო კვლევების განხორციელება.

ახალგაზრდა მეცნიერს უნდა ჰყავდეს მენტორი მასპინძელი დაწესებულების აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალიდან;
ახალგაზრდა მეცნიერს შესაძლებელია ჰყავდეს საქართველოში ან უცხოეთში მოღვაწე კონსულტანტ(ებ)ი;
პროექტში შესაძლოა ჩართული იყოს დამხმარე პერსონალი.

საკონკურსოდ წარდგენილი პროექტის ხანგრძლივობა უნდა იყოს ორი წელი.

ერთი საგრანტო პროექტისთვის ფონდიდან მოთხოვნილი დაფინანსება არ უნდა აღემატებოდეს წელიწადში 30 000 ლარს, ორ წელიწადში – 60 000 ლარს.

პროექტს შესაძლებელია ჰქონდეს თანადაფინანსება (დამატებითი ფინანსური წყარო), რომელიც ნაწილობრივ დაფარავს პროექტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯების ნაწილს.

ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა მოიცავს შემდეგ ხარჯვით კატეგორიებს:

ა) ახალგაზრდა მეცნიერის სტიპენდიას (არ უნდა აღემატებოდეს წელიწადში 15 000 ლარს);

ბ) კვლევითი საქმიანობის ხარჯებს (არ უნდა აღემატებოდეს წელიწადში 13 500 ლარს);

გ) ზედნადებ ხარჯებს (არ უნდა აღემატებოდეს წელიწადში 1 500 ლარს).

უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ფონდის ოფიციალური გვერდი

თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული შიდა კონკურსის “ქანდაკების სიმპოზიუმი ლევილში“ ფარგლებში აცხადებს შიდა კონკურსს

საკონკურსო დებულება

კონკურსის მიზანია:
ქანდაკების მიმართულების სტუდენტების ნამუშევრებიდან შეირჩეს შვიდი საუკეთესო ქანდაკების ესკიზი თემაზე “თავისუფლება“;
ნამუშევრები შესრულდება ლევილის მამულის ტერიტორიაზე სამი კვირის განმავლობაში; მასალა: რკინა (შავი მეტალი). დასრულებული ნამუშევრები განთავსდება
ლევილის მამულის ტერიტორიაზევე.

კონკურსის პირობები
1. კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ სამხატვრო აკადემიის ქანდაკების მიმართულების სტუდენტებს;
2. ცალკეულ კონკურსანტს შეუძლია მხოლოდ ერთი ესკიზის წარმოდგენა;
3. საკონკურსო ესკიზი უნდა იყოს წარმოდგენილი, მეტალის ან კარდონის მასალაში;
4. საკონკურსოდ წარმოდგენილი ესკიზები უნდა იყოს გააზრებული მეტალში;

საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენის წესი
1. კონკურსში მონაწილეობისათვის კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს ნამუშევარი ესკიზის სახით;
2. ნამუშევრის კონცეფცია (არაუმეტეს ერთი თაბახის ფურცელის);
3. წარმოდგენილი ესკიზი არ უნდა აღემატებოდეს, სიმაღლე 50 –სმ, სიგანე 50 –სმ, სისქე 50-სმ, ზომას;

კონკურსის ვადები

1. საკონკურსო განაცხადებები მიიღება 2024 წლის 10 მარტიდან 25 მარტამდე;
2. საკონკურსო განცხადება, საკონკურსო ნამუშევრის კონცეფცია (არაუმეტეს ერთი თაბახის ფურცელის) და საკონკურსო ნამუშევრის ესკიზი რეგისტრირდება თსსა
სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის ქანდაკების მიმართულებაზე, საკონკურსო კომისიის მდივანთან;
3. ინფორმაცია კონკურსში გამარჯვებული ნამუშევრების შესახებ გასაჯაროვდება აკადემიის ოფიციალურ ფეისბუქ-გვერდზე;

საკონტაქტო ინფორმაცია:
საკონკურსო კომისიის მდივანი: ნოდარ როსტიაშვილი 593 93 59 72
პროექტის ხელმძღვანელი: ლევან მუზაშვილი 555 32 06 68

განცხადების ფორმა

ანაზღაურება 1120 ლარი;

სამუშაო განრიგი – ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 09:30 სთ-დან 17:30 სთ-მდე.
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის ადმინისტრაციული მიმართულებით;
 • უსდ-ს ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცესში მონაწილეობის გამოცდილება.
 • სამეცნიერო გამოცდილება (კონფერენციები, კვლევები, პუბლიკაციები და სხვ)
 • საორგანიზაციო საქამიანობის წარმართვისა და ღონისძიებების დაგეგმვის გამოცდილება;
 • დოკუმენტებთან მუშაობის გამოცდილება;
 • ინგლისურ ენაზე წერისა და მეტყველების ძალიან კარგი უნარები (B2 დონე).
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების (MS Word, Excel, PowerPoint) მაღალ დონეზე ცოდნა.

საჭირო კომპეტენცია და უნარები

 • განათლებისა და მეცნიერების მიმართულებით არსებული ძირითადი კანონებისა და ნორმატიული აქტების ცოდნა.
 • საერთაშორისოდ აღიარებული სამეცნიერო სტანდარტების ცოდნა
 • განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში (EMIS) მუშაობის გამოცდილება
 • კეთილსინდისიერება, პუნქტუალურობა, მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა.
 • მოსმენისა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი.
 • მზაობა უწყვეტი პროფესიული განვითარებისადმი.

ძირითადი მოვალეობები

 1. მოქმედებს სამსახურის უფროსთან შეთანხმებით, თსს აკადემიისა და სამსახურის სტრატეგიული გეგმის გათვალისწინებით.
 2. ფაკულტეტებთან კოორდინირებულად მუშაობს სადოქტორო პროგრამების დოკუმენტაციაზე.
 3. ფაკულტეტებთან და სამსახურის უფროსთან ერთად კოორდინირებულად მუშაობს სამეცნიერო-კვლევითი თვითშეფასების კითხვარების განახლებაზე, აკადემიური პერსონალის კვლევითი აქტივობის მონიტორინგზე და შედეგების მოპოვებაზე.
 4. ამზადებს აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის, აგრეთვე სტუდენტების კმაყოფილების კითხვარს, ატარებს გამოკითხვებს.
 5. უზრუნველყოფს თსსა ვებგვერდისთვის სამსახურში არსებული პროცესების შესახებ ინფორმაციის სისტემატიურ მომზადებას.
 6. ამზადებს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მიმდინარე პროცესების შესახებ კვარტლურ ანგარიშს და წარუდგენს სამსახურის უფროსს.
 7. მონაწილებს სამსახურის მიერ ინიცირებულ პროექტებში.
 8. ინტერნაციონალიზაციის ნაწილში, ეხმარება სამსახურს საერთაშორისო კვლევითი ცენტრების საუკეთესო პრაქტიკების ანალიზში და კვლევით ცენტრებთან თანამშრომლობით მათ თსს აკადემიაში დანერგვაში.
 9. სამსახურის უფროსის დავალებით, ახორციელებს სხვა უფლება-მოვალეობებს.

 დაინტერესებულმა პირებმა 8 მარტამდე  გამოგზავნეთ CV შემდეგ მისამართზე:  hr@art.edu.ge

რუსთაველის ფონდი აცხადებს 2024 წლის კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსს

კონკურსის აბრევიატურა CS

კონკურსის მიზანი

კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის მიზანია, კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობა.

საპროექტო განაცხადი ტიპი ინსტიტუციური

კონკურსის ადმინისტრირება

2024 წლის 4 მარტი – 20 მარტი 18:00 საათამდე – პროექტების ელექტრონული რეგისტრაცია GMUS-ში;

2024 წლის 26 მარტი 18:00 საათამდე – კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების წარდგენა ფონდის კანცელარიაში;

მარტი-აპრილი – რეგისტრირებული პროექტების კონკურსის პირობებთან და მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა;

აპრილი – შუალედური შედეგების გამოქვეყნება – ინფორმაცია კონკურსის პირობების დარღვევით წარმოდგენილი პროექტების მოხსნის შესახებ;

აპრილი-მაისი – პროექტების შეფასება კომისიის მეშვეობით, კომისიის შეფასების საფუძველზე შერჩეული დასაფინანსებელი და სათადარიგო პროექტების გენერალური დირექტორის მიერ დამტკიცება;

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე

სკია 2024-ის არქიტექტურული კონკურსის გამარჯვებულია – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის, არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტთა ჯგუფი:

ნიკა წიკლაური
ზურაბ ხორხელი
გიორგი ღლონტი
ზურაბ გოგბერაშვილი
ნინა ველიევა

 

კულტურის სამინისტრომ თბილისსა და რეგიონებში, სახვითი და ვიზუალური ხელოვნების სფეროში შემოქმედებითი ინიციატივების ხელშეწყობის მიზნით კონკურსი გამოაცხადა!

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი – „სახვითი და ვიზუალური ხელოვნების სფეროში შემოქმედებითი ინიციატივების ხელშეწყობა თბილისსა და რეგიონებში“.
კონკურსის მიზანია საქართველოს ვიზუალური ხელოვნების ფართო სპექტრის (ფერწერა, გრაფიკა, ქანდაკება, დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნება, ფოტოგრაფია, მულტიმედია, სივრცული ინსტალაცია და თანამედროვე ხელოვნების სხვა მიმართულებები) პოპულარიზაცია; სახელოვნებო სფეროს განვითარება თბილისსა და რეგიონებში; გამოფენებისა და მათთან დაკავშირებული ღონისძიებების (სამუშაო შეხვედრა, მასტერკლასი, ტრენინგი, სემინარი, კონფერენცია) ხელშეწყობა (ბეჭდური პროდუქციის შექმნა და სხვა ტიპის აქტივობები); ხელოვანთა შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა.
კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ საქართველოში რეგისტრირებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს. კონკურსანტს შეუძლია მხოლოდ ერთი საკონკურსო პროექტის წარმოდგენა.
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ კონკურსისათვის გამოყოფილი ბიუჯეტი შეადგენს 60 000 ლარს.
კონკურსის ბიუჯეტი 2023 წელსაც იყო 60 000 ლარი. სამინისტრომ ათი განმცხადებლიდან გამოავლინა ხუთი გამარჯვებული. 60 000 ლარი იყო 2022 წლის ბიუჯეტიც და 25 კონკურსანტს შორის გამოვლინდა შვიდი გამარჯვებული.
საკონკურსო განაცხადები მიიღება 2024 წლის 5 მარტიდან 2024 წლის 14 მარტის 12:00 საათამდე სამინისტროში, მისამართზე: თბილისი, სანაპიროს ქ. N4, ნაბეჭდი სახით, ან სამინისტროს ოფიციალური ელექტრონული ფოსტით – info@culture.gov.ge, ელექტრონული დოკუმენტის სახით, ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ, ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) და დასკანერებული. კონკურსთან დაკავშირებით კონსულტაციების მიღება შესაძლებელია სამინისტროს ცხელი ხაზის საშუალებით, ტელ.: 032 2022229 ან 577 502 762 (სამუშაო საათები: 09:00-18:00).
ინფორმაცია კონკურსში გამარჯვებული პროექტების შესახებ გამოქვეყნდება სამინისტროს ოფიციალურ ფეისბუქგვერდზე არაუგვიანეს 2024 წლის 27 მარტისა.
„საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის 2021 წლის 3 ივნისის N7864 ბრძანება „საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ კულტურის სფეროში განსახორციელებელი ღონისძიებების/პროექტების ხელშეწყობის პირობებისა და დაფინანსების წესის შესახებ“ და ფორმულარები იხილეთ ბმულებზე:
დაფინანსების წესი – https://cutt.ly/RwM9pRNu
ფორმულარები – https://cutt.ly/bwM9aEls
საკონკურსო პირობები – https://cutt.ly/kwM9sZmU

7 მარტს, თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის – გობელენისა და მხატვრული ტექსტილის მუზეუმში, გაიხსნება გამოფენა “კოლხეთი საქართველო”.
გახსნა: 17:00 სთ

მისამართი: შარდენის N19