სოსო ქოაივა, კატალოგის პრეზენტაცია და გამოფენა

სოსო ქოიავა, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1992- 2003 წლებში, პროფესორი- ახალი ნამუშევრების გამოფენა, და კატალოგის პრეზენტაცია, რომელიც მოიცავს სოსო ქოიავას შემოქმედებას, ბიოგრაფიას, 1992-2003 წლების აკადემიის ისტორიას, ინტერვიუებს, ა.შ. გახსნა – 24.04.2024 15.00 სთ თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია – სარკეებიანი დარბაზი

ვორქშოფი „რესტავრაციის ტექნიკები“

17-18 აპრილი დიზაინის ფაკულტეტის მხატვრული კერამიკის მიმართულებზე, ერასმუსის ფარგლებში, კასტამონუს უნივერსიტეტიდან (თურქეთი), პროფესორმა ფირდევს მუჟდე გოკბელ იავუზოღლუმ ჩაატარა ვორქშოფი „რესტავრაციის ტექნიკები“

პრეზენტაცია „ისტორია, განვითარება, მომავალი“

16 აპრილი დიზაინის ფაკულტეტის მხატვრული კერამიკის მიმართულებზე, ერასმუსის ფარგლებში, ქ. სოფიას უნივერსიტეტიდან პროფესორმა ბოჟიდარ ბონჩევმა ჩაატარა პრეზენტაცია „ისტორია, განვითარება, მომავალი“

პრეზენტაცია “კავშირი კერამიკულ მასალასა და ხმას შორის”, „კერამიკის რესტავრაცია და კონსერვაცია“

16 აპრილი დიზაინის ფაკულტეტის მხატვრული კერამიკის მიმართულებზე, ერასმუსის ფარგლებში, კასტამონუს უნივერსიტეტიდან (თურქეთი), პროფესორმა ფირდევს მუჟდე გოკბელ იავუზოღლუ ჩაატარა პრეზენტაცია “კავშირი კერამიკულ მასალასა და ხმას შორის” „კერამიკის რესტავრაცია და კონსერვაცია“. კასტამონუს უნივერსიტეტი თსსა ახალი პარტნიორია, სადაც უკვე განხორციელდა მხატვრული კერამიკის მიმართულებიდან სტუდენტის მობილობა