1. |
  2. კონტაქტი

აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

მისამართი

0108 თბილისი, საქართველო, გრიბოედოვის ქუჩა #22

ელ-ფოსტა

info@art.edu.ge

აკადემიის ცხელი ხაზი

+995 595 021 541

სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი

+995 558 33 30 17 ან +995 555 93 94 08

fineart.faculty@art.edu.ge

მედიახელოვნების ფაკულტეტი

+995 595 71 78 20

mediaarts.faculty@art.edu.ge

არქიტექტურის ფაკულტეტი

+995 599 99 63 26 ან +995 551 78 38 11

architecture.faculty@art.edu.ge

დიზაინის ფაკულტეტი

+995 599 20 14 72          

nata.nikoleishvili@art.edu.ge

რესტავრაცია, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტი

+995 599 34 47 33

arthistory.faculty@art.edu.ge