1. |
  2. ფაკულტეტები
  3. |
  4. დიზაინი
  5. |
  6. პროგრამების კატალოგი

დიზაინის ფაკულტეტი 

საბაკალავრო პროგრამები

სამრეწველო დიზაინი

მოდის დიზაინი

ტექსტილის დიზაინი

ავეჯის პროექტირება და ხის მხატვრული დამუშავება

მხატვრული მინა

საიუველირო და ლითონის დამუშავების ხელოვნება

მხატვრული კერამიკა

სამაგისტრო პროგრამები

სამრეწველო დიზაინი

მოდის დიზაინი

ტექსტილის დიზაინი

მხატვრული მინა

მხატვრული კერამიკა

ავჯის პროექტირება და ხის მხატვრული დამუშავება

საიუველირო და ლითონის დამუშავების ხელოვნება