1. |
  2. ფაკულტეტები
  3. |
  4. რესტავრაცია / ხელოვნების ისტორია...
  5. |
  6. ვორქშოფები/სემინარები/კონფერენციები – რესტავრაცია, ხელოვნების...

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

24, 25 და 26 აპრილს თსს აკადემიის რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის ორგანიზებით ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.
ჩატარების ადგილი თსსა საკონფერენციო დარბაზი.

თსსა კონფერენცია 2024- პროგრამა_ქართ.

TSAA conference 2024