1. |
  2. კონკურსები
  3. |
  4. Page 2

გოეთეს ინსტიტუტის კონკურსი ხელოვანებისთვის და სახელოვნებო კოლექტივებისთვის

თბილისის გოეთეს ინსტიტუტს წელს დაარსებიდან 30 წელი უსრულდება. საიუბილეო თარიღი 28 ივნისს აღინიშნება.
ცხადდება კონკურსი: პროექტების განაცხადების შემოტანის ბოლო ვადაა 2024 წლის 19 აპრილი.
დეტალები იხილეთ ბმულზე

28 მარტი, 2024
საქართველოს საპატრიარქოს მიერ გამოცხადებული კონკურსის “ახალი აღთქმის იგავი” დაჯილდოვების ცერემონია და გამოფენა – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში. კონკურსის შედეგად, ჟიურიმ გამოავლინა ოთხი გამარჯვებული.

ქალაქ თბილისში, მერაბ კოსტავასა და ტყვარჩელის ქუჩებს შორის არსებულ სკვერში (ს/კ: 01.10.13.040.122) აკაკი ჩხენკელის არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის (ბიუსტი) განსათავსებლად ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის საუკეთესო წინადადების შესარჩევი საკონკურსო პირობები

კულტურის სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი – „საერთაშორისო ფესტივალებისა და მასტერკლასების ხელშეწყობა (კინო, თეატრი, ფოტო, ანიმაცია, თანამედროვე მუსიკა)“

საქართველოს კულტურის და სპორტის სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი – „საერთაშორისო ფესტივალებისა და მასტერკლასების ხელშეწყობა (კინო, თეატრი, ფოტო, ანიმაცია, თანამედროვე მუსიკა)“. საკონკურსო პირობებსა და ვადებზე საქართველოს კულტურისა და სპორტის მინისტრმა ბრიფინგზე ისაუბრა.

კონკურსისთვის გამოყოფილია 800 000 ლარი. კონკურსის მიზანია: ქვეყანაში მნიშვნელოვანი საერთაშორისო საფესტივალო ღონისძიებების ხელშეწყობა; ხელოვანებისა და სახელოვნებო ორგანიზაციების პროფესიული განვითარებისთვის საჭირო პირობების შექმნა; კულტურის სფეროში მიმდინარე პროცესებისა და თანამედროვე ტენდენციების გაცნობა; ქვეყანაში კულტურული ცხოვრების გააქტიურებით საერთაშორისო და შიდა კულტურული ტურიზმის ხელშეწყობა.

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირებს. კონკურსანტს შეუძლია მხოლოდ ერთი პროექტის წარდგენა. უპირატესობა მიენიჭება: ფესტივალის ფარგლებში აქტივობების რაოდენობას; საფესტივალო პროგრამის მრავალფეროვნებას; მონაწილე ქვეყნების რაოდენობას; საერთაშორისო მასტერკლასებს, რომლებიც პასუხობს კულტურის სფეროში არსებულ გამოწვევებს; წარმატებული ხელოვანების მიერ ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებას; საერთაშორისო ფესტივალებისა და მასტერკლასების მომზადებისა და ჩატარების გამოცდილებას.

2023 წელს კონკურსის ბიუჯეტი იყო 600 000 ლარი და დაფინანსდა 14 პროექტი. პროექტები განხორციელდა შვიდ ადგილას 1500 -ზე მეტი ადამიანის მონაწილეობით.
2022 წელს კონკურსის ბიუჯეტი იყო 500 000 ლარი და დაფინანსდა ათი პროექტი. პროექტები განხორციელდა ხუთ ადგილას 1200-ზე მეტი ადამიანის მონაწილეობით.

მიმდინარე წელს საკონკურსო განაცხადები მიიღება 2024 წლის 19 მარტიდან 2024 წლის 1 აპრილის 12:00 საათამდე სამინისტროში, მისამართზე: თბილისი, სანაპიროს ქ. N4, ნაბეჭდი სახით, ან სამინისტროს ოფიციალური ელექტრონული ფოსტით – info@culture.gov.ge, ელექტრონული დოკუმენტის სახით, რომელიც იქნება ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ, ბეჭედდასმული (ბეჭედის არსებობის შემთხვევაში) და დასკანერებული. კონსულტაციების მიღება შეიძლება სამინისტროს ცხელი ხაზის საშუალებით, ტელ.: №032 2 022229 ან №599 310 303, სამუშაო საათების განმავლობაში.

ინფორმაცია კონკურსში გამარჯვებული პროექტების შესახებ გამოქვეყნდება სამინისტროს ოფიციალურ ფეისბუქგვერდზე არაუგვიანეს 2024 წლის 18 აპრილისა.

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის 2021 წლის 3 ივნისის №7864 ბრძანება „საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ კულტურის სფეროში განსახორციელებელი ღონისძიებების/პროექტების ხელშეწყობის პირობებისა და დაფინანსების წესის შესახებ“ და ფორმულარები იხილეთ ბმულებზე:

დაფინანსების წესი – https://cutt.ly/RwM9pRNu
ფორმულარები – https://cutt.ly/bwM9aEls
საკონკურსო პირობები – https://cutt.ly/9w2YFhFW

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი – „ინკლუზიური სახელოვნებო პროექტების ხელშეწყობა“.

კონკურსის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ხელმისაწვდომი ინკლუზიური სახელოვნებო პროექტების ხელშეწყობა; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შემოქმედებითი უნარების განვითარება/წარმოჩენა და კულტურულ ცხოვრებაში მონაწილეობის მისაღებად მათთვის თანაბარი პირობების შექმნა; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ბრაილის შრიფტით შექმნილი ქართული მხატვრული ლიტერატურის ნიმუშების გამოცემის ხელშეწყობა; ონლაინპლატფორმების გამოყენებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის კულტურის ხელმისაწვდომობის ზრდა.

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირებს. საკონკურსოდ ნებადართულია მხოლოდ ერთი პროექტის წარდგენა.
საკონკურსო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე, ხოლო უცხოენოვანი დოკუმენტაციის არსებობის შემთხვევაში აუცილებელია ქართული თარგმანი. ქართულ ენაზე თარგმნილი დოკუმენტები დამოწმებული უნდა იყოს სანოტარო წესით (გარდა ინგლისური, ფრანგული, გერმანული და რუსული ენებიდან თარგმანისა).

კონკურსისათვის სამინისტრომ გამოყო 120 000 ლარი.
კონკურსში მონაწილეობისთვის რეგისტრირებულ პროექტს განიხილავს და შეაფასებს მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული საკონკურსო კომისია.

ინფორმაციისთვის: 2023 წელს კონკურსის – „ინკლუზიური სახელოვნებო პროექტების ხელშეწყობა“ – ბიუჯეტი იყო 120 000 ლარი. სამინისტროში შემოსული 22 საკონკურსო განაცხადიდან დაფინანსდა რვა პროექტი. 2022 წელს კონკურსის ბიუჯეტი იყო 120 000 ლარი. სამინისტროში შემოსული 14 საკონკურსო განაცხადიდან დაფინანსდა ხუთი პროექტი. 2021 წელს კონკურსისთვის გამოიყო 97 055 ლარი. სამინისტროს 20-მა განმცხადებელმა მომართა და დაფინანსდა ოთხი პროექტი.

საკონკურსო განაცხადები მიიღება 2024 წლის 19 მარტიდან 2024 წლის 28 მარტის 12:00 საათამდე სამინისტროში, მისამართზე: თბილისი, სანაპიროს ქ. N4, ნაბეჭდი სახით, ან სამინისტროს ოფიციალური ელექტრონული ფოსტით – info@culture.gov.ge, ელექტრონული დოკუმენტის სახით, რომელიც იქნება უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი, ბეჭედდასმული (ბეჭედის არსებობის შემთხვევაში) და დასკანერებული.

კონსულტაციების მიღება შესაძლებელია სამინისტროს ცხელი ხაზის საშუალებით, ტელ.: №032 2 022229, №577 470 691, სამუშაო საათების განმავლობაში (09:00-18:00).
ინფორმაცია კონკურსში გამარჯვებული პროექტების შესახებ გამოქვეყნდება სამინისტროს ოფიციალურ ფეისბუქგვერდზე არაუგვიანეს 2024 წლის 10 აპრილისა.

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის 2021 წლის 3 ივნისის N7864 ბრძანება „საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ კულტურის სფეროში განსახორციელებელი ღონისძიებების/პროექტების ხელშეწყობის პირობებისა და დაფინანსების წესის შესახებ“ და ფორმულარები იხილეთ ბმულებზე:

დაფინანსების წესი – https://cutt.ly/RwM9pRNu
ფორმულარები – https://cutt.ly/bwM9aEls
საკონკურსო პირობები – https://cutt.ly/2w2YFHQX

რუმინეთის საინვესტიციო და საგარეო ვაჭრობის სააგენტო, ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების მოქალაქეებისთვის, ორმოც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, 2024 წლისთვის – სასტიპენდიო პროგრამებს აცხადებს.
სასტიპენდიო პროგრამაზე განაცხადების მიღება წარმოებს 2024 წლის 1 მარტიდან – 31 მარტამდე. შევსებული განაცხადის გაგზავნა უნდა მოხდეს შემდეგი ელექტრონული ბმულის საშუალებით: burse2024@arice.gov.ro
პროგრამებთან დაკავშირებით და ასევე, განაცხადის შევსებასთან დაკავშირებით დეტალური ინსტრუქციის ხილვა შესაძლებელია შემდეგ ბმულზე

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელებში მუნიციპალიტეტის ტურისტული მანიშნებელი
არქიტექტურული კონსტრუქციის/ნაგებობის მოსაწყობად დიზაინის/ესკიზის შერჩევის მიზნით
გამოსაცხადებელი კონკურსის პირობები

1. ძირითადი მოთხოვნები, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს დიზაინი/ესკიზი:
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელებში მუნიციპალიტეტის ტურისტული მანიშნებელი
არქიტექტურული კონსტრუქციის/ნაგებობის მოსაწყობად შემუშავებული დიზაინის/ესკიზის
მთავარი გზავნილი უნდა იყოს:
„გურჯაანი – მეღვინეობის მუნიციპალიტეტი“
მუნიციპალიტეტის ტურისტული მანიშნებელი კონსტრუქციის/ნაგებობის ესკიზზე გამოსახული
უნდა იყოს წარწერა: „გურჯაანი – მეღვინეობის მუნიციპალიტეტი“, ქართულ და ინგლისურ ენაზე,
ამასთან ინგლისურ ენაზე შესრულებული წარწერა ზომით არ უნდა აღემატებოდეს ქართულ ენაზე
შესრულებულ წარწერას, ხოლო დიზაინს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ინფორმაციული,
კულტურული, ისტორიული, აგრარული და ტურისტული დატვირთვა;
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელებში მუნიციპალიტეტის ტურისტული მანიშნებელი
კონსტრუქციის/ნაგებობის მოსაწყობად შემუშავებული დიზაინი/ესკიზი უნდა შეესაბამებოდეს
მათი განთავსების ადგილებზე არსებულ გარემო ფაქტორებს და ურბანულ ქსოვილს (ტურისტული
მანიშნებელი კონსტრუქციის/ნაგებობის განთავსების ადგილების ამსახველი ფოტომასალა
მოცემულია დანართში).
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელებში მუნიციპალიტეტის ტურისტული მანიშნებელი
კონსტრუქციის/ნაგებობის მოსაწყობად შემუშავებული დიზაინი/ესკიზი უნდა ითვალისწინებდეს
მისი დამზადებისთვის საჭირო მასალების ხელმისაწვდომობას და კონსტრუქცია/ნაგებობის
აშენების ფიზიკურ შესაძლებლობას.
2. კონკურსით შესარჩევი ესკიზების რაოდენობა:
კონკურსით შეირჩევა:
მუნიციპალიტეტის 6 შემოსასვლელში მუნიციპალიტეტის ტურისტული მანიშნებელი
არქიტექტურული კონსტრუქციის/ნაგებობისთვის მხოლოდ ერთი დიზაინის ესკიზი;
3. ტურისტული მანიშნებელი კონსტრუქციის/ნაგებობის განთავსების ლოკაციებია:
 საგარეჯოდან შემოსასვლელი – ერთი ცალი
 სიღნაღიდან ორი შემოსასვლელი – ორი ცალი
 ლაგოდეხიდან შემოსასვლელი – ერთი ცალი
 ყვარლიდან შემოსასვლელი – ერთი ცალი
 თელავიდან შემოსასვლელი – ერთი ცალი
4. ანაზღაურების ოდენობა და წესი:
გამარჯვებულ კონკურსანტთან გაფორმდება შრომითი ხელშეკრულება არქიტექტურული ნაწარმოების
შექმნის თაობაზე. მუნიციპალიტეტისათვის გადასაცემი დიზაინის/ესკიზისთვის გადასახდელი ჰონორარი
განისაზღვრება კონკურსანტის მიერ შემოთავაზებული ფასის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 12 000
ლარისა, რომელიც გულისხმობს, ავტორის ვალდებულებებს შექმნას არქიტექტურული ნაწარმოები
ხელშეკრულების პირობების მიხედვით და გადაეცეს იგი შემკვეთს, ჰონორარის სანაცვლოდ.
5. კონკურსში მონაწილეობის პირობები:
5.1. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია:

 ნებისმიერ სრულწლოვან ფიზიკურ პირს;
5.2. კონკურსანტის მიერ განაცხადის გაკეთების ვადა და წარმოსადგენი ინფორმაცია:
 დაინტერესებულმა პირებმა კონკურსის გამოცხადების დღიდან ერთი თვის ვადაში გურჯაანის
მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის საშუალებით
GurjaaniMegvineobisMunicipaliteti@gmail.com , უნდა წარმოადგინონ:
სავალდებულო:
 ინფორმაცია კონკურსის მონაწილის შესახებ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობით;
 ტურისტული მანიშნებელი არქიტექტურული კონსტრუქციის/ნაგებობის დიზაინი
ესკიზის/ესკიზების სახით ელექტრონული ფორმით 3D ფორმატში, ასევე მატერიალური სახით A3
ფორმატით;
 განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას ესკიზში გამოყენებული ფერების,
გამოსახულებების, სიმბოლოებისა და გამოსაყენებელი მასალის მნიშვნელობის, ასევე
ესკიზის/დიზაინის მთავარ მესიჯთან „გურჯაანი – მეღვინეობის მუნიცპაიტეტი“ შესაბამისობის
შესახებ.
 დიზაინის/ესკიზის ფასი;
 საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონი და ელ. ფოსტის მისამართი.
სასურველი:
 ინფორმაცია ესკიზზე მომუშავე პირის განათლების შესახებ, განათლების დამადასტურებელ
დოკუმენტთან ერთად;
 ინფორმაცია ესკიზზე მომუშავე პირის მსგავსი საქმიანობის გამოცდილების შესახებ, გამოცდილების
დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად;
5.3. კონკურსანტს უფლება აქვს, თავისი სურვილის შესაბამისად წარმოადგინოს, გურჯაანის
მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელებში მუნიციპალიტეტის ტურისტული მანიშნებელი
კონსტრუქციის/ნაგებობის ერთზე მეტი ესკიზი/დიზანი, თუმცა ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ
მუნიციპალიტეტის მიერ შერჩეული მხოლოდ ერთი ესკიზის/დიზაინის ღირებულება.
6. კონკურსის მონაწილის შეფასების კრიტერიუმები, შეფასების პროცედურა და კონკურსის ეტაპები:
6.1. კონკურსის მონაწილის შეფასების კრიტერიუმები და შეფასების პროცედურა:
 საკონკურსო კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიისა და
მოწვეული სპეციალისტებისაგან;
 საკონკურსო კომისიის სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება არანაკლებ კომისიის სრული
შემადგენლობის ორი მესამედისა;
 კონკურსი ჩატარდება ერთ ეტაპად.
 უპირატესობა მიენიჭება კონკურსანტს, რომლის წარმოდგენილი ესკიზიც ყველაზე მეტად
აკმაყოფილებს წაყენებულ ძირითად მოთხოვნებს და გამოირჩევა ვიზუალური ეფექტით;
 უპირატესობად მიიჩნევა აგრეთვე საკონკურსო განაცხადში მითითებულ მაქსიმალურ
ღირებულებაზე დაბალი ფასის შემოთავაზება;
 გამარჯვებულად მიიჩნევა კონკურსანტი, რომელიც შეირჩევა სამუშაო ჯგუფის დამსწრე წევრთა
ხმათა უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ სამუშაო ჯგუფის სრული შემადგენლობის ხმათა ორი
მესამედისა.
სამუშაო ჯგუფის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება კონკურსანტებს ეცნობებათ მათ მიერ
მითითებული ელ. ფოსტის საშუალებით.
მუნიციპალიტეტი იტოვებს უფლებას კონკურსზე შემოსული ესკიზები საჯაროდ განათავსოს
მუნიციპალიტეტის ვებ. გვერდზე ან/და ფეისბუქის გვერდზე, ესკიზის ავტორის მითითებით. იმ

შემთხვევაში, თუ კონკურსანტი მის მიერ წარმოდგენილი დიზაინის/ესკიზის საჯაროდ განთავსების
წინააღმდეგია, მან აღნიშნულის შესახებ საკონკურსო სამუშაო ჯგუფს უნდა განუცხადოს
დიზაინის/ესკიზის წარმოდგენისთანავე.
სამუშაო ჯგუფი მუშაობისას და გადაწყვეტილების მიღებისას არის დამოუკიდებელი და ესკიზის
საჯაროდ განთავსების შემთხვევაში საზოგადოების მხრიდან ესკიზთან დაკავშირებით გამოხატული
შეფასებები არ წარმოადგენს საკონკურსო სამუშაო ჯგუფის მიერ დადებითი ან უარყოფითი
გადაწყვეტილების მიღების განმსაზღვრელ ცალსახა პირობას.

მეორე საკითხი -კონკურსის გრაფიკის შედგენა

კომისიის წევრებმა იმჯსჯელეს და ერთხმად შეთანხმდნენ, რომ კონკურსი გამოცხადდეს და ჩატარდეს
შემდეგი გრაფიკით:
11-12 აპრილი – კონკურსის გამოცხადება – გურჯაანის მუნიციპალიტეტის „Facebook“ გვერდისა
მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის საშუალებით;
12 აპრილიდან 12 მაისამდე – განაცხადების მიღება;
12 მაისიდან 22 მაისამდე- განაცხადების განხილვა და გამარჯვებულის გამოვლენა

ცხადდება სტუდენტთა ერთსემესტრიანი ერასმუს მობილობის შესარჩევი

კონკურსი, თსსა მედიახელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის (1 საკონკურსო ადგილი): 2024 სასწავლო

წლის შემოდგომის სემესტრისთვის – ავსტრიის, გრაცის FH Joanneum გამოყენებითი მეცნიერებათა უნივერსიტეტში

გთხოვთ, მედიახელოვნების ფაკულტეტის დეკანს და კომისიას წარუდგინოთ

შემდეგი დოკუმენტები ინგლისურ ენაზე:

· CV

. პორტფოლიო ინგლისურ ენაზე

· ნიშნების ფურცელი (ქართულ ენაზე)

· მოტივაციის წერილი

· ინგლისური ენის სერტიფიკატი B2, ან ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის

დამადასტურებელი ცნობა, გაცემული თსსა უცხოენის პედაგოგის მიერ.

. განცხადება კონკურსში მონაწილეობის თაობაზე (გთხოვთ, წარმოადგინოთ

განცხადების ფოტო, თსსა კანცელარიაში განცხადების რეგისტრაციის შემდეგ)

ბოლო ვადა: 12/04/2024

საკონტაქტო პირი: ნესტან წიკლაური nestan.tsiklauri@art.edu.ge

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი -„სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების/სამუზეუმო დარგში საიუბილეო წიგნ-ალბომების/წიგნების გამოცემა”.
კონკურსის მიზანია: ქართული სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების/ხელოვანთა შემოქმედების, მუზეუმების/სამუზეუმო კოლექციების პოპულარიზაცია სხვადასხვა გზით, მათ შორის – სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების  განვითარების  საეტაპო  მნიშვნელობის  მოვლენების  საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებული წიგნ-ალბომების/წიგნების მომზადება/გამოცემით. გარდა ამისა, კონკურსის მიზანია ქართული სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, სამუზეუმო კვლევითი  საქმიანობისა და გამომცემელთა საქმიანობის ხელშეწყობა.
კონკურსის ბიუჯეტია 200 000 ლარი.
საკონკურსო პროექტი უნდა მოიცავდეს ქვემოჩამოთვლილ ერთ-ერთ ან ორივე კომპონენტს: საიუბილეო წიგნ-ალბომების/წიგნების საბეჭდი ფაილის მომზადება; საიუბილეო  წიგნ-ალბომების/წიგნების ფაილის ბეჭდვა/გამოცემა.
კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ საქართველოში რეგისტრირებულ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს, რომელთაც მსგავსი პროექტ(ებ)ის განხორციელების  გამოცდილება აქვთ, ასევე, ხელოვანს ან, თუ ის გარდაცვლილია, მისი ოჯახის წევრს. ცალკეულ კონკურსანტს შეუძლია მხოლოდ ერთი საპროექტო განაცხადის წარდგენა.
საკონკურსო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე, უცხოენოვანი დოკუმენტაციის არსებობის შემთხვევაში კი აუცილებელია ქართული თარგმანი. ქართულ ენაზე თარგმნილი დოკუმენტები დამოწმებული უნდა იყოს სანოტარო წესით (გარდა ინგლისური, ფრანგული, გერმანული და რუსული ენებიდან  თარგმანისა).
ინფორმაციას სამინისტროში საკონკურსოდ რეგისტრირებული პროექტის შესახებ განიხილავს და შეაფასებს მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული საკონკურსო კომისია.
ინფორმაცია კონკურსში გამარჯვებული პროექტების შესახებ გამოქვეყნდება სამინისტროს ოფიციალურ ფეისბუქგვერდზე არაუგვიანეს 2024 წლის 4 აპრილისა.
საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის 2021 წლის 3 ივნისის №7864 ბრძანება „საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ კულტურის სფეროში განსახორციელებელი ღონისძიებების/პროექტების ხელშეწყობის პირობებისა და დაფინანსების წესის შესახებ“ და ფორმულარები იხილეთ ბმულებზე:
დაფინანსების წესი – https://cutt.ly/RwM9pRNu
ფორმულარები – https://cutt.ly/bwM9aEls
საკონკურსო პირობები –  https://cutt.ly/6w0XT0cT

სტუდენტთა ერასმუს+ მობილობის შესარჩევი კონკურსი – ლიხტენშტეინის
უნივერსიტეტი –   არქიტექტურის ფაკულტეტის  სტუდენტებისათვის
 
ცხადდება სტუდენტთა  ერთსემესტრიანი  ერასმუს  მობილობის შესარჩევი
კონკურსი თსსა  არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის – 1
ადგილი, 2024/2025 სასწავლო წლის  საშემოდგომო სემესტრისთვის,
ლიხტენშტეინის ქალაქ ვადუცის უნივერსიტეტში – University of Liechtenstein
Vaduz, Liechtenstein https://www.uni.li/en/unilinewen
კონკურსში მონაწილე სტუდენტთა საყურადღებოდ!
გაეცანით ფაკულტეტზე წარსადგენ დოკუმენტაციას (ინგლისურ ენაზე)
·        პორტფოლიო,
.        CV,
·        ნიშნების ფურცელი (ქართულ ენაზე)
·        სამოტივაციო წერილი
. სარეკომენდაციო წერილი
·        ინგლისური ენის სერტიფიკატი  B2, ან ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის
დამადასტურებელი ცნობა, გაცემული  თსსა უცხოენის პედაგოგის მიერ

დედლაინი: 15 /04/2024

საკონტაქტო პირი:
ნესტან წიკლაური nestan.tsiklauri@art.edu.ge
მიმართეთ არქიტექტურის ფაკულტეტის დეკანატს
აპლიკანტებს, გთხოთ გაითვალისწინოთ შემდეგი:
·  ერასმუს+ პროგრამის რეგულაციების მიხედვით, მხოლოდ აქტიური სტატუსის
მქონე სტუდენტს აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს  ერასმუს მობილობაში.
შესაბამისად,  სტუდენტი ვალდებულია დაფაროს სწავლის გადასახადი
მობილობის სემესტრის დაწყებამდე
.  სტუდენტებს გთხოვთ გაეცნოთ ერასმუს გზამკვლევს შემდეგ ბნულზე
https://art.edu.ge/acgeo/index.php?newsid=1004
. ფაკულტეტის კომისიის მიერ ნომინირებული სტუდენტების მობილობის საბოლ
ოო შერჩევას ახდენს Erasmus პარტნიორი უნივერსიტეტი
·  Erasmus +კონკურსში გამარჯვებულ სტუდენტს სასწავლო გრანტი ერიცხება
მიმღებ უნივერსიტეტში ჩასვლისა და ადგილზე რეგისტრაციის შემდეგ, რაზედაც
სტუდენტი წინსწრებით ინფორმირებულია. მან მზაობა უნდა გამოთქვას
გამგზავრებამდე სავალდებულო ხარჯების დაფარვის შესახებ.