მე-2 სემესტრში სწავლის საფასურის გადახდისთვის დამატებითი ვადები

სსიპ თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის 2023-2024 სასწავლის წლის მე-2 სემესტრში სწავლის საფასურის გადახდისთვის დამატებითი ვადები.