გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული კონკურსი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელებში მუნიციპალიტეტის ტურისტული მანიშნებელი არქიტექტურული კონსტრუქციის/ნაგებობის მოსაწყობად დიზაინის/ესკიზის შერჩევის მიზნით გამოსაცხადებელი კონკურსის პირობები 1. ძირითადი მოთხოვნები, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს დიზაინი/ესკიზი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელებში მუნიციპალიტეტის ტურისტული მანიშნებელი არქიტექტურული კონსტრუქციის/ნაგებობის მოსაწყობად შემუშავებული დიზაინის/ესკიზის მთავარი გზავნილი უნდა იყოს: „გურჯაანი – მეღვინეობის მუნიციპალიტეტი“ მუნიციპალიტეტის ტურისტული მანიშნებელი კონსტრუქციის/ნაგებობის ესკიზზე გამოსახული უნდა იყოს წარწერა: „გურჯაანი – მეღვინეობის მუნიციპალიტეტი“, ქართულ […]