სტუდენტთა ერასმუს+ მობილობის შესარჩევი კონკურსი (2 თვიანი) თურქეთის – Selcuk university-ში სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის, გრაფიკისა და ფერწერის მიმართულებების სტუდენტებისთვის!

ცხადდება სტუდენტთა ორთვიანი ერასმუს მობილობის შესარჩევი კონკურსი სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის, გრაფიკისა და ფერწერის მიმართულებების სტუდენტებისთვის!- 2 ადგილი, 2024-2025 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის – თურქეთის – Selcuk university-ში. აპლიკანტ სტუდენტებს გთხოვთ, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანს, მიმართულებების ხელმძღვანელებს და კომისიას წარუდგინოთ შემდეგი დოკუმენტები ინგლისურ ენაზე:  პორტფოლიო  CV  ნიშნების ფურცელი (ქართულ ენაზე)  მოტივაციის წერილი […]

სტუდენტთა ერასმუს+ მობილობის შესარჩევი კონკურსი, ესპანეთის -კასტელოს ხელოვნების უმაღლეს სკოლაში, დიზაინის ფაკულტეტის, მოდის დიზაინის მიმართულების სტუდენტებისთვის

ცხადდება სტუდენტთა ერთსემესტრიანი ერასმუს მობილობის შესარჩევი კონკურსი თსსა დიზაინის ფაკულტეტის, მოდის დიზაინის მიმართულების სტუდენტებისთვის – 1 ადგილი, 2024-2025 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის – ესპანეთის, კასტელოს ხელოვნების უმაღლეს სკოლაში. აპლიკანტ სტუდენტებს გთხოვთ, დიზაინის ფაკულტეტის დეკანს, მოდის დიზაინის ხელმძღვანელს და კომისიას წარუდგინოთ შემდეგი დოკუმენტები ინგლისურ ენაზე: პორტფოლიო CV ნიშნების ფურცელი (ქართულ ენაზე) მოტივაციის წერილი ინგლისური ენის სერტიფიკატი […]

ერასმუს მობილობა ავსტრიაში, ქ. ზალცბურგი-სამრეწველო დიზაინისა და ავეჯის პროექტირებისა და ხის მხატვრული დამუშავების მიმართულებების სტუდენტისთვის

ცხადდება სტუდენტთა ერთსემესტრიანი ერასმუს მობილობის შესარჩევი კონკურსი, თსსა დიზაინის ფაკულტეტის სამრეწველო დიზაინის და ავეჯის პროექტირებისა და ხის მხატვრული დამუშავების მიმართულებების საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტებისთვის (2 ადგილი), 2024- 2025 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის – ავსტრიის, ზალცბურგის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში -FH Salzburg University of Applied Sciences. აპლიკანტ სტუდენტებს გთხოვთ, ფაკულტეტის დეკანს, შესაბამისი მიმართულებების ხელმძღვანელებსა და კომისიებს […]

სტუდენტთა ერასმუს+ მობილობის შესარჩევი კონკურსი – პოლონეთის, გდანსკის სახვითი ხელოვნების აკადემია, Academy of Fine Arts, Gdańsk, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის, ფერწერისა და გრაფიკის მიმართულების სტუდენტებისთვის

ცხადდება სტუდენტთა ერთსემესტრიანი ერასმუს მობილობის შესარჩევი კონკურსი თსსა სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის – ფერწერისა და გრაფიკის მიმართულების სტუდენტებისთვის – 1 ადგილი, 2024-2025 სასწავლო წლის, შემოდგომის სემესტრისთვის, პოლონეთის, გდანსკის სახვითი ხელოვნების აკადემიაში. აპლიკანტ სტუდენტებს გთხოვთ, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანს, ფერწერისა და გრაფიკის მიმართულებების ხელმძღვანელებს და კომისიას წარუდგინოთ შემდეგი დოკუმენტები ინგლისურ ენაზე: · პორტფოლიო . CV · ნიშნების […]

ცხადდება სტუდენტთა ერასმუს+ მობილობის შესარჩევი კონკურსი-პოლონეთის, შჩეტჩინის ხელოვნების აკადემიაში, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის

ცხადდება სტუდენტთა ერთსემესტრიანი ერასმუს მობილობის შესარჩევი კონკურსი თსსა სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის – ფერწერის სტუდენტებისთვის (1 ადგილი), 2024-2025 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის – პოლონეთის, შჩეტჩინის ხელოვნების აკადემიაში Academy of Arts in Szczecin, https://www.akademiasztuki.eu/ აპლიკანტ სტუდენტებს გთხოვთ, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანს, ფერწერის მიმართულების ხელმძღვანელს და კომისიას წარუდგინოთ შემდეგი დოკუმენტები ინგლისურ ენაზე: · პორტფოლიო . CV · ნიშნების […]

ცხადდება სტუდენტთა ერასმუს+ მობილობის შესარჩევი კონკურსი – პოლონეთის, შჩეტჩინის ხელოვნების აკადემიაში, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის

ცხადდება სტუდენტთა ერთსემესტრიანი ერასმუს მობილობის შესარჩევი კონკურსი თსსა სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის – ფერწერის სტუდენტებისთვის (1 ადგილი), 2024-2025 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის – პოლონეთის, შჩეტჩინის ხელოვნების აკადემიაში Academy of Arts in Szczecin, https://www.akademiasztuki.eu/ აპლიკანტ სტუდენტებს გთხოვთ, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანს, ფერწერის მიმართულების ხელმძღვანელს და კომისიას წარუდგინოთ შემდეგი დოკუმენტები ინგლისურ ენაზე: · პორტფოლიო . CV · ნიშნების […]

სტუდენტთა ერასმუს+მობილობის შესარჩევი კონკურსი-ესტონეთის ხელოვნების აკადემია (რესტავრაცია/კონსერვაციის მიმართულება)

ცხადდება სტუდენტთა ერთსემესტრიანი ერასმუს+  მობილობის შესარჩევი კონკურსი თსსა რესტავრაციის მიმართულების სტუდენტებისთვის   (2 ადგილი), 2024/2025 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის, ესტონეთის ხელოვნების აკადემიაში. კონკურსში მონაწილე სტუდენტთა საღურადღებოდ! გაეცანით ფაკულტეტზე წარსადგენ დოკუმენტაციას (ინგლისურ ენაზე) ·         პორტფოლიო, .          CV, ·         ნიშნების ფურცელი (ქართულ ენაზე) ·   […]

სტუდენტთა ერასმუს+ მობილობის შესარჩევი კონკურსი არქიტექტურის რესტავრაციის მიმართულების სტუდენტებისთვის

ცხადდება სტუდენტთა  ერთსემესტრიანი  ერასმუს  მობილობის შესარჩევი კონკურსი  თსსა  არქიტექტურის რესტავრაციის  მიმართულების  სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტებისთვის – 1 ადგილი, 2024/2025სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისთვის,  იტალიის, მილანის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში – POLIMI, https://www.polimi.it/en კონკურსში მონაწილე სტუდენტთა საღურადღებოდ! გაეცანით ფაკულტეტზე წარსადგენ დოკუმენტაციას (ინგლისურ ენაზე) .          CV, ·         ნიშნების ფურცელი (ქართულ ენაზე) ·     […]

სტუდენტთა ერასმუს+ მობილობის შესარჩევი კონკურსი – ტარტუს გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტის ხელოვნების უმაღლესი სკოლა – რესტავრაციის მიმართულების სტუდენტებისთვის

ცხადდება სტუდენტთა  ერთსემესტრიანი  ერასმუს  მობილობის შესარჩევი კონკურსი  თსსა  რესტავრაციის მიმართულების, საბაკალავრო საფეხურის  სტუდენტებისთვის – 1 ადგილი, 2024/25 სასწავლო  წლის საშემოდგომო სემესტრისთვის,   ტარტუს Pallas გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტისხელოვნების უმაღლეს სკოლაში კონკურსში მონაწილე სტუდენტთა საღურადღებოდ! გაეცანით ფაკულტეტზე წარსადგენ დოკუმენტაციას (ინგლისურ ენაზე) .          CV, ·         ნიშნების ფურცელი (ქართულ ენაზე) ·   […]

სტუდენტთა ერასმუს+ მობილობის შესარჩევი კონკურსი – მილანის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი-არქიტექტურის ფაკულტეტის  სტუდენტებისთვის

ცხადდება სტუდენტთა  ერთსემესტრიანი  ერასმუს  მობილობის შესარჩევი კონკურსი თსსა  არქიტექტურის ფაკულტეტის, სამაგისტრო საფეხურის  სტუდენტებისთვის – 1 ადგილი, 2024/2025 სასწავლო წლის  საშემოდგომო სემესტრისთვის,  იტალიის, მილანის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში -POLIMI, https://www.polimi.it/en კონკურსში მონაწილე სტუდენტთა საღურადღებოდ! გაეცანით ფაკულტეტზე წარსადგენ დოკუმენტაციას (ინგლისურ ენაზე) ·         პორტფოლიო, .          CV, ·         ნიშნების […]