1. |
  2. ფაკულტეტები
  3. |
  4. სახვითი ხელოვნება
  5. |
  6. პროგრამების კატალოგი

სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამები
 ფერწერა
გრაფიკა
ვიზუალური ხელოვნება
ქანდაკება

აკრედიტაციაზე წარდგენილი ინგლისურენოვანი პროგრამა

Painting

სამაგისტრო პროგრამები
ფერწერა
გრაფიკა
თეატრის მხატვრობა
ქანდაკება