1. |
  2. ფაკულტეტები
  3. |
  4. მედია ხელოვნება
  5. |
  6. გრაფიკული დიზაინი

მიმართულებები

პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი ნანა იაშვილი

ვიზუალურ საშუალებათა დიზაინი მოიცავს პროფესიის ისეთ მნიშვნელოვან დარგებს, როგორიცაა კომუნიკაციურ საშუალებათა დაგეგმვა, რეკლამა, შეფუთვა და გრაფიკული დიზაინი. ეს ის საშუალებებია, რომლითაც კომპანიები, ფართო საზოგადოებას წარუდგენენ თავის ფილოსოფიას, დემონსტრირებას უკეთებენ მათ მიერ წარმოებულ ნაკეთობებს და მომსახურებას. გრაფიკოსი დიზაინერები გეგმავენ, აანალიზებენ, ქმნიან და აფასებენ კომუნიკაციური პრობლემების ვიზუალურ გადაწყვეტილებებს. მათი მუშაობა გულისხმობს მასშტაბური კომუნიკაციური პრობლემების გადაჭრას, სტრატეგიის ჩამოყალიბებას და ისეთი საკომუნიკაციური პროდუქტის შექმნას, როგორიცაა კორპორაციული სტილი, საფირმო ნიშანი და ემბლემა. რეკლამა ელექტრონული ტაბლოების საპროექციო მასალა, გამოცემები ნაბეჭდი პროდუქცია, შეფუთვა და სხვა.

პედაგოგები:
მარიამ ჭიჭინაძე, პროფესორი
რუსუდან ერისთავი, პროფესორი
თამარ დარსაველიძე, ასოცირებული პროფესორი
ანა წერეთელი, ასოცირებული პროფესორი
ზურაბ ხომერიკი, ასოცირებული პროფესორი
ლია ლომსაძე, ასისტენტ პროფესორი
მარიამ ჯანელიძე, ასისტენტ პროფესორი
თეა აფხაძე, ასისტენტ პროფესორი
ინგა გაბაშვილი,ასისტენტ პროფესორი
ნოდარ სუმბაძე, მთავარი მეცნიერი
მურმან გელენიძე, მეცნიერ თანამშრომელი
ნელი სავჩენკო, უფროსი მასწავლებელი
ნანა ყუფარაძე, უფროსი მასწავლებელი
ნიკოლოზ გაბუნია,  უფროსი მასწავლებელი
ბიძინა ქავთარაძე,  უფროსი მასწავლებელი