დიზაინის ფაკულტეტის – მოდის დიზაინის მიმართულების გამოფენა “პაციენტი N1”

20 ივნისი, 2024 თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში, გაიხსნა დიზაინის ფაკულტეტის – მოდის დიზაინის მიმართულების გამოფენა “პაციენტი N1”. საგანმანათლებლო-შემოქმედებითი პროექტი, ეხება ეკოლოგიურ პრობლემებსა და გამოწვევებს. ექსპოზიცია მოიცავს თერთმეტ კოსტიუმს და ორ პანოს. მონაწილე სტუდენტებმა, სხვა ტექნიკებთან ერთად, გამოიყენეს მეორადი ტანისამოსის განახლება-რეციკლირების ხერხი. პროექტის ხელმძღვანელი: თეა ბოდოკია – სამხატვრო აკადემიის ასოცირებული პროფესორი; ხელმძღვანელი ტექნოლოგია/კონსტრუირების […]