მხატვრული დეკორატიული თექის კურსი

მხატვრული დეკორატიული თექა კურსის მიზანია მსმენელებმა შეისწავლონ ტრადიციული და თანამედროვე მხატვრული დეკორატიული თექის დამზადების ტექნოლოგია. კურსის დროს მსმენელები თუშური მატყლისა და მირინოსის მატყლის გამოყენებით შეასრულებენ სიბრტყობრივ და მოცულობით ნამუშევრებს. კურსის მოცულობა- 40 აკადემიური საათი; მეცადინეობა ჩატარდება კვირაში 2-ჯერ (ხუთშაბათი – 18:00 -21:30 სთ; შაბათი -12:00- 15:30 სთ;) მეცადინეობა ჩატარდება შემდეგ მისამართზე: თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის […]