კონკურსი მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის

სეულის ეროვნული უნივერსიტეტის მიერ 2024 წლის საშემოდგომო სემესტრისთვის საპრეზიდენტო სადოქტორო სტიპენდიების მოსაპოვებლად გამოცხადებული კონკურსი  პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მინიმუმ ერთ-ერთს შემდეგი 2 მოთხოვნიდან: 1. აპლიკანტი უნდა ეწეოდეს აკადემიურ საქმიანობას ან კითხულობდეს ლექციებს, ან მუშაობდეს კვლევითი მიმართულებით. 2. მაგისტრანტი, რომელიც დამამთავრებელ კურსზე იმყოფება და ამასთანავე, მინიმუმ ბოლო 6 თვის განმავლობაში ეწევა აკადემიურ საქმიანობას: ატარებს […]

ინკლუზიური სწავლა – საერთაშორისო სემინარი

სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 2022 წლიდან წარმოადგენს PROFFORMANCE + -ის პროექტში მონაწილე პარტნიორ ორგანიზაციას. პროექტის მთავარი მიზანია სწავლისა და სწავლების ხარისხის გაძლიერება რომის კომუნიკეში დაფიქსირებულ პრიორიტეტებზე (დიგიტალიზაცია, ინკლუზია, ინტერნაციონალიზაცია და მდგრადი განვითარება) ფოკუსირებით. პროექტის ფარგლებში ტარდება 2024 წლის პირველი თემატური სემინარი. სემინარის ფარგლებში განხილული იქნება სწავლა-სწავლების პროცესში სტუდენტთა ჩართულობა, ინკლუზია. სემინარის მომხსენებლები […]