ცხადდება მიღება მედიახელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე

თსსა მედიახელოვნების ფაკულტეტი 2023-24 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრში აცხადებს მიღებას სადოქტორო პროგრამაზე.     დანართი 1 – სერთიფიკატები   დანართი 2 – რეფერატი   დანართი 3 – რეფერატის შეფასების კრიტერიუმები            

satauri

WPDevs Classic Editor & Widgets plugin is designed to provide a seamless experience for users who prefer the traditional WordPress editor and widget system. It restores the classic editor, classic widgets, and the previous version of the Edit Post screen that includes TinyMCE, Meta Boxes, and other familiar features. This plugin is perfect for those […]