1. |
  2. სტუდენტებისთვის
  3. |
  4. თვითმმართველობა

პრეზიდენტი – თამარ საბაური – 599447616

პრეზიდენტის აპარატის მმართველი – ნინო გოგოლიძე – 595714683

განათლებისა და მეცნიერების დეპარტამენტის თავმჯდომარე – გაბრიელ მრელაშვილი – 599 260 641

განათლებისა და მეცნიერების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე – ნინი კერატიშვილი – 557 163 
377

სტუდენტთა უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარე – მეკა თოიძე – 551000174

სტუდენტთა უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე – თეკო სუხიტაშვილი – 551202730

კულტურის დეპარტამენტის თავმჯდომარე – რატი წიკლაური -555917440

კულტურის დაპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე – თამო ბაბუციძე – 599 426 473

ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე – თაკო ბროლაძე – 574 089 829

ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე – ანი ფირანიშვილი – 574 883 449

სპორტის დეპარტამენტის თავმჯდომარე – გიგა ცხოვრებაძე – 577 325 551

სპორტის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე – მარიამ სუხიაშვილი -551891919