1. |
  2. სამეცნიერო პერსონალი
ნინა დარახველიძე– ვიზუალური კომუნიკაციისა და მედიახელოვნების ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, ემერიტუსი;
მანანა სუხიტაშვილი – ვიზუალური კომუნიკაციისა და მედიახელოვნების ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, მედიახელოვნების ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი;
მარინე თევზაია– ვიზუალური კომუნიკაციისა და მედიახელოვნების ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი – მედიახელოვნების ფაკულტეტის პროფესორი;
ნოდარ სუმბაძე– ვიზუალური კომუნიკაციისა და მედიახელოვნების ინსტიტუტის  მეცნიერ-თანამშრომელი;
მურმან გელენიძე– ვიზუალური კომუნიკაციისა და მედიახელოვნების ინსტიტუტის  მეცნიერ-თანამშრომელი;
ფაინა ჭელიძე– ვიზუალური კომუნიკაციისა და მედიახელოვნების ინსტიტუტის  მეცნიერ-თანამშრომელი;

ლუკა მიქელაძე – ვიზუალური კომუნიკაციისა და მედიახელოვნების ინსტიტუტის დირექტორი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი;

ნანა კუპრაშვილი-კონსერვაციის ცენტრის დირექტორი,  რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიის ადა თეორიის ფაკულტეტის პროფესორი;

ლელა მიქაბერიძე– კონსერვაციის ცენტრის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი;
თეა ტაბატაძე – კონსერვაციის ცენტრის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი;
ირინე ელიზბარაშვილი – კონსერვაციის ცენტრის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი;

სამსონ ლეჟავა – კონსერვაციის ცენტრის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი;
ზაზა ფირალიშვილი – კონსერვაციის ცენტრის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი;

ნინო ბუღაძე – კონსერვაციის ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელი;

ნუცა პაპიაშვილი – კონსერვაციის ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელი;
გვანცა ფოცხიშვილი – კონსერვაციის ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელი