1. |
  2. ფაკულტეტები
  3. |
  4. სახვითი ხელოვნება
  5. |
  6. პროექტები / გამოფენები

სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტების, 2023-24 სასწავლო წლის I სემესტრის საანგარიშო გამოფენა

8 მარტი, 2024 წელი – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია.
სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტების, 2023-24 სასწავლო წლის I სემესტრის საანგარიშო გამოფენა.