1. |
  2. ფაკულტეტები
  3. |
  4. არქიტექტურა
  5. |
  6. პროგრამების კატალოგი

არქიტექტურის ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამები

არქიტექტურა
არქიტექტურა და გარემო
ინტერიერის დიზაინ

სამაგისტრო პროგრამები

ინტერიერის დიზაინი
ლანდშაფტური არქიტექტურა
სამოქალაქო არქიტექტურა
ურბანული არქიტექტურა
ფერი და განათება არქიტექტურულ დიზაინში