1. |
  2. მეცნიერება
  3. |
  4. სადოქტორო შრომები

ქეთევან აბაშიძე – სადოქტორო ნაშრომი

ქეთევან აბაშიძე – დისერტაციის რეზიუმე

ეკატერინე ბაღდავაძე – სადოქტორო ნაშრომის რეზიუმე

ნათია ებანოიძე

მერაბ აბრამიშვილის მხატვრობა როგორც ფენომენი
(საზრისთა ინტერპრეტაცია XX საუკუნის ევროპული ფილოსოფიური აზრის კონტექსტში)

ნატალია შელეგია

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და თანამედროვე საკომუნიკაციო სივზარცე

თამარ ამაშუკელი 

 
 
ნათია ძიგუა
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აღმოსავლურ ფონდში დაცული შუა საუკუნეების ისლამური თითბრის ნაკეთობების ტექნოლოგიური კვლევა და რესტავრაცია-კონსერვაცია
კვლევა განხორციელდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით პროექტის DP2016-9 “კონსერვაცია და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფარგლებში”.
 
 
 თამარ მელივა