სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი

გიორგი გუგუშვილი

გიორგი გეგეჭკორი

დავით ალექსიძე

ყარამან ქუთათელაძე

მეგი წითლიძე

მედიახელოვნების ფაკულტეტი

მარიამ ჭიჭინაძე

რუსუდან ერისთავი

მარინე თევზაია

ნანა იაშვილი

ნინა სამანიშვილი

ზაზა იაშვილი

არქიტექტურის ფაკულტეტი

ნოდარ ამაშუკელი

ნანა ქუთათელაძე

რესტავრაცია / ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტი

ნინო ჭოღოშვილი

ნინო ღაღანიძე

ანა კლდიაშვილი

დიზაინის ფაკულტეტი

ნინო მგალობლიშვილი

თინათინ კლდიაშვილი

გიორგი იაშვილი

თამარ გრიგოლია