1. |
  2. აკადემიური პერსონალი
  3. |
  4. ასისტენტ პროფესორები

ასისტენტ პროფესორები

სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი

ეკატერინე გელოვანი

ლელა ზარქუა

ელდარ ქავშბაია

გიორგი ჩაჩანიძე

სალომე სხირტლაძე

მედიახელოვნების ფაკულტეტი

მარიამ ჯანელიძე

თეა აფხაძე

ლია ლომსაძე

ნინო გაბაშვილი

ლელა ტაბლიაშვილი

ინგა გაბაშვილი

მარიამ იაშვილი

შოთა დოგრაშვილი

ალექსანდრე ქურციკიძე

არქიტექტურის ფაკულტეტი

მაია ჩხიკვაძე

ნათია ქოიავა

ბაია ნიკოლაიშვილი

გიორგი ღლონტი

თამარ სვანიშვილი

ვაჟა ტარასაშვილი

თამარ არჩვაძე

ლიანა სირაძე

ზაქარია ქურდიანი

მანანა სუხიტაშვილი

რესტავრაცია / ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტი

ეკატერინე ბაღდავაზე

თამარ შავგულიძე

დიზაინის ფაკულტეტი

ავთანდილ ინასარიძე

გიორგი ბერიკაული

ნიკოლოზ ბერიანიძე

ნათია ნიკოლაიშვილი

პაატა საბაშვილი

ნინო სიხუაშვილი

მანანა ყიფიანი

მანანა ძიძიკაშვილი

გიორგი ტატიაშვილი

თამაზ არუნაშვილი