თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში ყველა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის პროგრამების საფასურია

2250 ლარი

სამხატვრო აკადემიის რეკვიზიტები

ნებისმიერი ბანკიდან!

სსიპ თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი: TRESGE22
მიმღების ანგარიში / სახაზინო კოდი: 708917289

ან

აკადემიის ელექტრონულ სისტემაში გადახდილი თანხის სწრაფი ასახვის მიზნით, უმჯობესია გამოიყენოთ შემდეგი კომპანიების სწრაფი გადახდის სერვისები:

· სს „თიბისი ბანკი“
· შპს „თიბისი ფეი“
· სს „ნოვა ტექნოლოჯი
· სს“ბანკი ქართუ“
· სს „სილქროუდ ბანკი“
· სს „კაპიტალ ბანკი

უთითებთ “განათლება”, ძებნით სამხატვრო აკადემიას და პირადი ნომრით იხდით გადასახადს. გაითვალისწინეთ მომსახურების საკომისიო