1. |
  2. აბიტურიენტებისთვის
  3. |
  4. როგორ ჩავაბარო
საბაკალავრო საფეხურზე სავალდებულოა ერთიანი ეროვნული გამოცდების და ასევე თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული შემოქმედებითი კონკურსის გავლა. რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტისთვის არ არის სავალდებულო შემოქმედებითი კონკურსი. 
რეგისტრაცია შემოქმედებით კონკურსზე ცხადდება სამხატვრო აკადემიის საიტზე. რეგისტრაციის თანხას იხდით კონკურსზე რეგისტრაციისას. ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრაციისას, გამოცდების ჩამონათვალში აუცილებელია მიუთითოთ შემოქმედებითი კონკურსი

ინფორმაცია თსსა-ში საბაკალავრო პროგრამებზე ჩასაბარებელ გამოცდებისა და პროგრამების შესახებ.
სამხატვრო აკადემიის კოდია 098