აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!!! რეგისტრაცია შემოქმედებით ტურზე – 2024

სსიპ თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია აცხადებს საბაკალავრო საფეხურის აბიტურიენტების ონლაინ რეგისტრაციას შემოქმედებით ტურზე. რეგისტრაცია იწარმოებს 2024 წლის 18 აპრილიდან 30 აპრილის ჩათვლით.

1. კონკურსში მონაწილეობის მიღებისთვის აბიტურიენტმა უნდა გაიაროს ონლაინ რეგისტრაცია.

2. რეგისტრაცია ხორციელდება ელექტრონულად, აბიტურიენტის მიერ თსსა-ს ვებგვერდზე განთავსებული ელექტრონული ფორმის შევსების შედეგად.

3. აბიტურიენტს რეგისტრაციის გავლისთანავე ენიჭება ინდივიდუალური კოდი, რომელიც წარმოადგენს როგორც კონკურსზე გასვლის თარიღის, ისე გამოცდის შედეგების შესახებ ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობას. კოდს წარმოადგენს, აბიტურიენტის, წარმატებული რეგისტრაციის გავლის შედეგად, მიღებული დადსტურების წერილის ნომერი. დადასტურების წერილი აბიტურიენტს ეგზავნება სარეგისტრაციო ფორმაში მითითებულ ელ.ფოსტაზე. გაითვალისწინეთ, მეილი შესაძლოა მოვიდეს სპამში.
გთხოვთ ყურადღებით შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ველები, აუცილებლად მიუთითეთ სწორი მობილურის ნომერი და ელ. ფოსტა, აგრეთვე პირადი ნომერი.

შემოქმედებით კონკურსში მონაწილეობის საფასური:
კონკურსებში მონაწილეობისათვის, საფასური განისაზღვრება 40 ლარის ოდენობით, თითოეული კონკურსისთვის. გათვალისწინებულ ორივე კონკურსში (ხაზვა და ხატვა) მონაწილეობის შემთხვევაში, ჯამური საფასური შეადგენს 80 ლარს.

თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკდემიის საბანკო რეკვიზიტები:
მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი: TRESGE22
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 708917289

რეგისტრაციის გასავლელად გადადით ამ ლინკზე

იხ. თსსა აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული შემოქმედებითი ტურის დებულება

აბიტურიენტმა შემოქმედებითი ტურის რეგისტრაციის თანხა, უნდა გადაიხადოს რეგისტრაციის დასრულებამდე. აუცილებელია თანხის გადარიცხვის დროს მითითებული იყოს აბიტურიენტის სახელი, გვარი და პირადობის ნომერი.