სოსო ქოაივა, კატალოგის პრეზენტაცია და გამოფენა

სოსო ქოიავა, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1992- 2003 წლებში, პროფესორი- ახალი ნამუშევრების გამოფენა, და კატალოგის პრეზენტაცია, რომელიც მოიცავს სოსო ქოიავას შემოქმედებას, ბიოგრაფიას, 1992-2003 წლების აკადემიის ისტორიას, ინტერვიუებს, ა.შ.

გახსნა – 24.04.2024 15.00 სთ
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია – სარკეებიანი დარბაზი