პრეზენტაცია “კავშირი კერამიკულ მასალასა და ხმას შორის”, „კერამიკის რესტავრაცია და კონსერვაცია“

16 აპრილი
დიზაინის ფაკულტეტის მხატვრული კერამიკის მიმართულებზე, ერასმუსის ფარგლებში, კასტამონუს უნივერსიტეტიდან (თურქეთი), პროფესორმა ფირდევს მუჟდე გოკბელ იავუზოღლუ ჩაატარა პრეზენტაცია “კავშირი კერამიკულ მასალასა და ხმას შორის” „კერამიკის რესტავრაცია და კონსერვაცია“.
კასტამონუს უნივერსიტეტი თსსა ახალი პარტნიორია, სადაც უკვე განხორციელდა მხატვრული კერამიკის მიმართულებიდან სტუდენტის მობილობა