მხატვრული დეკორატიული თექის კურსი

მხატვრული დეკორატიული თექა
კურსის მიზანია მსმენელებმა შეისწავლონ ტრადიციული და თანამედროვე
მხატვრული დეკორატიული თექის დამზადების ტექნოლოგია.
კურსის დროს მსმენელები თუშური მატყლისა და მირინოსის მატყლის
გამოყენებით შეასრულებენ სიბრტყობრივ და მოცულობით ნამუშევრებს.
კურსის მოცულობა- 40 აკადემიური საათი;
მეცადინეობა ჩატარდება კვირაში 2-ჯერ (ხუთშაბათი – 18:00 -21:30 სთ; შაბათი
-12:00- 15:30 სთ;)

მეცადინეობა ჩატარდება შემდეგ მისამართზე:
თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო
აკადემია
გობელენისა და მხატვრული ტექსტილის მუზეუმი
შარდენის ქ.#19
კურსს გაუძღვება:
ტექსტილის მხატვარი, პროფესორი- თინათინ კლდიაშვილი
დამხმარე პედაგოგი- ეკატერინე გეგუჩაძე

კურსის ღირებულება – 700 ლარი;
კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი.

რეგისტრაციისთვის მიჰყევით თანდართულ ბმულს:
https://art.edu.ge/form/view.php?id=21889
საკონტაქტო ინფორმაცია: Lifelonglearning@art.edu.ge
ტელეფონი: 595147727 თინათინ ბატიაშვილი