ინკლუზიური სწავლა – საერთაშორისო სემინარი

სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 2022 წლიდან წარმოადგენს PROFFORMANCE + -ის პროექტში მონაწილე პარტნიორ ორგანიზაციას.

პროექტის მთავარი მიზანია სწავლისა და სწავლების ხარისხის გაძლიერება რომის კომუნიკეში დაფიქსირებულ პრიორიტეტებზე (დიგიტალიზაცია, ინკლუზია, ინტერნაციონალიზაცია და მდგრადი განვითარება) ფოკუსირებით.
პროექტის ფარგლებში ტარდება 2024 წლის პირველი თემატური სემინარი.
სემინარის ფარგლებში განხილული იქნება სწავლა-სწავლების პროცესში სტუდენტთა ჩართულობა, ინკლუზია. სემინარის მომხსენებლები შერჩეული არიან PROFFORMANCE-ის საუკეთესო სწავლებების ბაზიდან, რომელიც მიზნად ისახავს სწავლა-სწავლების საუკეთესო პრაქტიკების ბაზიდან ინოვაციური მეთოდების გავრცელებას.
სწავლა-სწავლების საუკეთესო პრაქტიკის შესახებ ინფორმაციის მიღების გარდა, შეხვედრის მონაწილეებს, ასევე, ექნებათ შესაძლებლობა, გაეცნონ შეფასების ინსტრუმენტს, რომელიც შემუშავებულია პროექტის ფარგლებში.
სემინარს მასპინძლობს ხორვატიის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. სემინარი გაიმართება მიმდინარე წლის  ონლაინ რეჟიმში, Zoom პლატფორმის 28 თებერვალს,
შეხვედრა ცენტრალური ევროპის დროით 14:00საათიდან16:00საათამდე.
სამუშაო ენაა ინგლისური.
სემინარზე რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია ბმულიდან: https://tka.hu/international_events/17981/profformance-thematic-webinars#rsvpForm
დეტალური ინფორმაცია ღონისძიების შესახებ შეგიძლიათ, იხილოთ მოცემულ ბმულზე: https://profformance.eu/en/inclusion-diversity-addressing-divers-students-needs
რეგისტრაციის დასრულების თარიღი: 25 თებერვალი, 2024 წელი.