სტუდენტების საყურადღებოდ! სამეცნიერო კონფერენცია “ვიზუალური ხელოვნება და რეკლამა”

27-28 ივნისს, 15:00 ზე გეპატიჟებით თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის,
მედიახელოვნების ფაკულტეტის მე-3 სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციაზე – 507 აუდიტორია
ხელმძღვანელი თამარ დარსაველიძე