სტუდენტების საყურადღებოდ!!! II სემესტრის ხანგრძლივობის  ვადები

2023-24 სასწავლო წლის II სემესტრის ხანგრძლივობის  ვადები

 

 

·         სალექციო კურსი – 2024 წლის 11 მარტიდან – 2024 წლის  28 ივნისის ჩათვლით;

·         მისაღები გამოცდების შემოქმედებითი ტურისთვის 1 კვირიანი დასვენება – 2024 წლის 10-14 ივნისი;

·         საგამოცდო სესია – 2024 წლის 1 ივლისიდან – 2024 წლის 19 ივლისის ჩათვლით;

·         დამატებითი გამოცდა X-ს ნიშნის მიღების შემთხვევაში 2024 წლის 22-26 ივლისი;

·         საწარმოო პრაქტიკა 2024 წლის 29 ივლისიდან 2024 წლის 9 აგვისტოს ჩათვლით