სტუდენტების საყურადღებოდ!

მთავრობის დადგენილებით, მიმდინარე წლის 7, 8 და 10 მაისი უქმე დღეებად ცხადდება!