სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის ღია კარის დღე

13 მარტი, 2024 წელი
სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის ღია კარის დღე – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში.
ღია კარის დღეები სამხატვრო აკადემიაში, 15 მარტის ჩათვლით გრძელდება!