მედია ხელოვნების და დიზაინის ფაკულტეტების ღია კარის დღე

15 მარტი, 2024 წელი
მედია ხელოვნების და დიზაინის ფაკულტეტების ღია კარის დღე – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში.