გადამზადების კურსი უცხოურ ენაში

თსს აკადემიის უწყვეტი განათლების ცენტრის ორგანიზებით მიმდინარეობს თსს აკადემიის ადმინისტრაციული პერსონალის გადამზადების კურსი უცხოურ ენაში ( ინგლისური). პედაგოგი – ეკატერინე ქვათაძე