ბელგიის, ქალაქ ანტვერპენის ხელოვნების უმაღლესი სკოლის წარმომადგენლების ვიზიტი. მედიახელოვნების ფაკულტეტი

ERASMUS
ქალაქ ანტვერპენის – ხელოვნების უმაღლესი სკოლის წარმომადგენლები, კურტ ვანბელეგემი და ლაურა ბრასპენინგი, 23 მაისს შეხვდნენ ასევე, თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის – მედია ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანს, პედაგოგებსა და სტუდენტებს