აკადემიური პერსონალის ერასმუს მობილობა მილანის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში

27-31 მაისი, თსსა რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის პროფესორის მაია მანიას მობილობა თსსა ერასმუს პარტნიორ, იტალიის მილანის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში. ლექციის თემა ‘art nouveau-ის ნაგებობების კვლევა და შედარებითი ანალიზი მილანსა და თბილისში’