აბსტრაქტული ფერწერის კურსი

კურსის მიზანია მსმენელები დაეუფლონ ხატვის პროცესს, შეისწავლონ
თავისუფალი მუშაობა სასურათე სიბრტყეზე და განავითარონ ფერწერის
ტექნიკა.
შეასრულონ აბსტრაქტული კომპოზიციები ტილოზე და ქაღალდზე აკრილის
საღებავებით.

კურსის მოცულობა- 48 აკადემიური საათი;

მეცადინეობა ჩატარდება კვირაში 2-ჯერ (შაბათი – 12:00-14:30 სთ; კვირა –
12:00:14:30 სთ);
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში, შემდეგ მისამართზე:
ა. გრიბოედოვის ქ. #22

კურსს გაუძღვება:
მოწვეული პედაგოგი, მხატვარი – ქეთევან შალამბერიძე;

კურსის ღირებულება – 750 ლარი;

კურსის დაწყების თარიღი – 2024 წლის 27 აპრილი

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი.
რეგისტრაციისთვის მიჰყევით თანდართულ ბმულს:
https://art.edu.ge/form/view.php?id=21889
საკონტაქტო ინფორმაცია: Lifelonglearning@art.edu.ge
ტელეფონი: 595147727 თინათინ ბატიაშვილი