თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია - კონფერენცია

თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია - კონფერენცია

"ტრადიციული ლურჯი სუფრა შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებისთვის" - იუნესკოს 2020-2021 წლების "მონაწილეობის პროგრამის" ფარგლებში