თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია - კონფერენცია