ENG

თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიასა და Mediterranea University of Reggio Calabria, (იტალია) შორის გაფორმდა ხელშკრულება პარტნიორობაზე. თსსა რექტორის, ყარამან ქუთათელაძისა და იტალიის მხრიდან უნივერსიტეტის წარმომადგენლის, ფრანჩესკო არმატოს შორის გამართულ შეხვედრაზე გაჟღერდა სამომავლო ინსტიტუციონალური ურთიერთობების პრიორიტეტები. თანამშრომლობა მოიცავს მრავალ მნიშვნელოვან ასპექტს, ფოკუსირებულს როგორც სტუდენტური საფეხურისათვის, ასევე პროფესორებისათვის.
ინსტიტუციონალური ხელშეკრულების კოორდინატორი - თსსა არქიტექტურის ფაკულტეტის საერთაშორისო პროექტების ხელძღვანელი, ნესტან წიკლაური

29 მარტს, თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში, საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტის მხარდაჭერით, ცნობილმა არტისტმა და დამოუკიდებელმა კურატორმა საბინა შიხლინსკაიამ სტუდენტებისთვის ლექცია გამართა. კურატორმა ისაუბრა ბოლო წლებში, მის მიერ განხორციელებულ მხატვრულ და საკურატორო პროექტეზე, ასევე თანამედროვე ხელოვნების განვითარების ტენდენციებზე.
საბინა შიხლინსკაია, ცნობილი მხატვარი და დამოუკიდებელი კურატორია, მის სახელს უკავშირდება აზერბაიჯანში კონცეპტუალური ხელოვნების განვითარება. მუშაობს სხვა და სხვა მედიაში - პერფორმანსი, ვიდეო-არტი და სხვა. მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ ბიენალესა თუ ექსპოზიციაში - მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. 1993 წლიდან, მისი უშუალო კურატორობით გაიმართა 70-ზე მეტი გამოფენა. იყო აზერბაიჯანის პირველი პავილიონის კურატორი ვენეციის ბიენალეზე

მ.წ. 22-23 ივლისს ყაზახეთში, ქ. ალმატიში ჩატარდება ყაზახეთის იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის მიერ დაგეგმილ UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის მეორე საერთაშორისო მოდელი.
მსოფლიო მემკვიდრეობის თემაზე დაგეგმილი საერთაშორისო საგანმანათლებლო ღონისძიება განკუთვნილია იუნესკოს წევრი სახელმწიფოს 16-დან 22 წლამდე პირთათვის. თითოეული ქვეყნიდან მონაწილეთა დელეგაცია უნდა შედგებოდეს მაქსიმუმ ორი ახალგაზრდისგან.
ყაზახეთის იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისია ფარავს მონაწილეების განთავსების, კვებისა და ალმატის ფარგლებში გადაადგილების ხარჯებს პროგრამის პერიოდისთვის. საერთაშორისო მგზავრობას უზრუნველყოფს თავად მონაწილე. მონაწილეობის მისაღებად განაცხადების წარდგენა ხდება ონლაინ ფორმის მეშვეობით, რომელიც განთავსებულია შემდეგ
 ბმულზე
რეგისტრაციისა და მოთხოვნილი ვიდეო დოკუმენტაციის (იხ. დანართი: Regulations) წარდგენის ბოლო ვადაა მ.წ. 15 აპრილი.
Regulations
The Second International UNESCO Model under the patronage of UNESCO
Letter


ლიეტუვის სასტიპენდიო კონკურსი ლიეტუვის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლისთვის. ამ კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მსოფლიოს 10 ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებს და მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ეთნიკურად ლიეტუველ ახალგაზრდებს. (2014-2022 წლებში ამ პროგრამით საქართველოს 138-მა მოქალაქემ ისარგებლა);
საქართველოს მოქალაქეებს (ასევე ახალგაზრდებს მსოფლიოს 31 ქვეყნიდან) შესაძლებლობა აქვთ, ლიეტუვის სახელმწიფო სტიპენდია მიიღონ და ერთი ან ორი
სემესტრით ისწავლონ ლიეტუვის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სხვადასხვა საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამაზე;
საქართველოს მოქალაქეებს (ასევე მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის წარომადგენელს) ასევე, საშუალება აქვთ, მიიღონ ლიეტუვის სახელმწიფო სტიპენდია და ლიეტუვის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ისწავლონ ლიეტუვური ენის სასწავლო პროგრამებზე, ერთი ან ორი სემესტრის განმავლობაში. ამ პროგრამით სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერი საფეხურის სტუდენტს, ასევე ლექტორებსა და მკვლევარებს
(ლინგვისტიკისა და ფილოლოგიის მიმართულებით).

წინამდებარე ბმულებზე განთავსებულია ინფორმაცია 2023 წელს გამოცხადებული
კონკურსების თაობაზე:
კონკურსი ლიეტუვის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო
პროგრამებზე:
https://studyin.lt/scholarships/full-time-master-degree-studies/
კონკურსი მოკლევადიან (ერთი ან ორი სემესტრით) სასწავლო პროგრამებზე:
https://studyin.lt/scholarships/short-term-studies/
კონკურსი მოკლევადიან (ერთი ან ორი სემესტრით) ლიეტუვური ენის სასწავლო
პროგრამებზე: https://studyin.lt/scholarships/lithuanian-short-term-studies/