ENG

ცხადდება სტუდენტთა ერთსემესტრიანი ერასმუს მობილობის შესარჩევი კონკურსი თსსა  ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის მიმართულების  სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურის სტუდენტებისთვის, 2021/2022 სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრისთვის, ავსტრიის, ლინცის კათოლიკურ უნივერსიტეტში - Catholic Private University Linz. სემესტრის ხანგრძლივობა: 4 ოქტომბერი, 2021 – 30 იანვარი, 2022. (იხ. საერთაშორისო სემესტრის დანართი KULIS).
 
გთხოვთ  რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის დეკანს  და კომისიას წარუდგინოთ შემდეგი დოკუმენტები ინგლისურ ენაზე:
·         CV  
·         ნიშნების ფურცელი
·         მოტივაციის წერილი
·         ინგლისური ენის სერტიფიკატი  B2, ან ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი ცნობა, გაცემული  თსსა უცხო ენის პედაგოგის მიერ.
 
აპლიკაციის დედლაინი: 30 აპრილი, 2021
 
საკონტაქტო პირი: ფაკულტეტის კოორდინატორი - მარიამ მიქაძე, [email protected], 599181716
 
აპლიკანტებს, გთხოთ გაითვალისწინოთ შემდეგი:
 
  • ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის მიმართულების  კომისიის მიერ ნომინირებული სტუდენტების მობილობის საბოლოო შერჩევას ახდენს ერასმუს პარტნიორი  უნივერსიტეტი
  • მობილობის განხორციელება დაგეგმილია ავსტრიის და საქართველოს პანდემიის რეგულაციების გათვალისწინებით
  • ავსტრიის ეროვნული D ვიზის მიღება შესაძლებელია ავსტრიის საკონსულოში ქ. ბაქოში
  • პანდემიის პირობებში,  ქ. ბაქოში განთავსებული ავსტრიის საკონსულოს არფუნქციონირების შემთხვევაში, ავსტრიის ეროვნული D ვიზის მიღება შესაძლებელია ავსტრიის საკონსულოში ქ. სტანბულში
  • ერასმუს კონკურსში  გამარჯვებული სტუდენტი ვალდებულია თავის თავზე აიღოს სავიზო  და სხვა აუცილებელი ხარჯები მანამ, სანამ მას მიეცემა ერასმუს გრანტი ავსტრიაში ჩასვლის შემდეგ.
  • პანდემიის პირობებში არსებული შეზღუდვების გამო, სასურველია რომ სტუდენტი თბილისიდან პირდაპირი რეისით  ჩაფრინდეს დანიშნულების ქვეყანაში

საფრანგეთის, დიჟონის ხელოვნებისა და დიზაინის უმაღლესი სკოლა ENSA Dijon Art & Design, Dijon, იწვევს თსსა სტუდენტებს სასწავლებლად, ერთი სემესტრით (ფრანგულ ენაზე),  თანამშრომლობის ხელშეკრულების ფარგლებში. სტუდენტი არ გადაიხდის სწავლის საფასურს, თუმცა თვითონ უნდა უზრუნველჰყოს მგზავრობის, ცხოვრების, ყოველდღიური ხარჯების დაფარვა.
საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-14 ნაკადს.
სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ,  ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის, მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის სტუდენტებს, რომლებიც გამოირჩევიან მაღალი აკადემიური მოსწრებით,   (GPA-მინიმუმ 3.0 )  ან საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით (მინიმუმ „B" (81-90%) ძალიან კარგი);
აგრეთვე,  იმ პირებს, რომლებმაც დაასრულეს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა ზემოხსენებული აკადემიური მოსწრებით, მათ მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებიდან გასული არ არის 2 წელიწადზე მეტი.  
თუ აკმაყოფილებთ აღნიშნულ პირობებს და გაქვთ სურვილი ჩაერთოთ სტაჟირების პროგრამაში,  1 მარტიდან 31 მარტის ჩათვლით, დეკანატში დააფიქსირეთ თქვენი თანხმობა ხელმოწერით.