თბილისის აპოლინ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატრო აკადემია

TBILISI STATE ACADEMY OF ARTS


სამხატვრო აკადემიის ელექტრონული რესურსები ...

N:  PDF ფაილის დასახელება და ინტერნეტ ბმულის მისამართი
1  გიგა ბათიაშვილი - ჩემი ცხოვრება თბილისის არქიტექტურაში - https://drive.google.com/open?id=12UYn7F9dYwoX36HYap6Hg6ZQr8omXKj0
2  გიგა ბათიაშვილი წიგნის ყდა - https://drive.google.com/open?id=14yqNF5x8c_PX-a6Ti3WybmdNYviaIh2S
3  მარინა თევზაია "ქართული ორნამენტი" ნაწ. 1 - https://drive.google.com/open?id=1faVRwlZ_AoIY3Fd6Euj2qE-ECJXfS2gh
4  მარინა თევზაია "ქართული ორნამენტი" - https://drive.google.com/open?id=1v_lQ0BLIKPthhdsz9ZtizWootPYghhTO
5  ნ.შავიშვილი "მსოფლიოს თანამედროვე არქიტექტურა" 2 - https://drive.google.com/open?id=1k_L7TebgFd4snVkRCqrQWKUZeBDUqn58
6  ნ.შავიშვილი "მსოფლიოს თანამედროვე არქიტექტურა" - https://drive.google.com/open?id=19b2TFczvqBWLgaNO1WX9XfMnUqdemekX
7  წიგნის ჩანართი - https://drive.google.com/open?id=1b9ErqOtvYEKI4ZH6oF19arkK8ld3-uRQ
8  ხახულის კარედი 1 - https://drive.google.com/open?id=19xPjuBHqnBbLvWkVmB2Hf8VWIns2JLq8
9  ხახულის კარედი 2 - https://drive.google.com/open?id=199zvhyMjxSPPdQDQlwCK3MsA_Li0kvZD
10  ხახულის კარედი 3 - https://drive.google.com/open?id=1IdO8UBP7VQtPlmlScXcQNGapuLEliF8R
11  ხახულის კარედი 4 - https://drive.google.com/open?id=139MAnOrlzDfKJL8q7XRzAaf2U-PHk2m_
12  ხახულის კარედი 5 - https://drive.google.com/open?id=1iK1bR7wMPVlh_ohtnY7afdIADCFEwofn
13  ხახულის კარედი 6 - https://drive.google.com/open?id=1h9ce8H7BrOj6Ts7x_CZ_8SxWgK-vm0tr
14  ხახულის კარედი 7 - https://drive.google.com/open?id=11kSwgLCwTWfY9iCc142HELBs1BQ3RG16
15  Тбилисская классическая гимназия - https://drive.google.com/open?id=1WP7jNcfKwzLoVfL1wGT0cLWqSoKFU69j
16  Х.В.Янсон - ОСНОВЫ ИСТОРИИ ИСКУССТВ - https://drive.google.com/open?id=1HyIjS8m5kPWYhNa4IOAAvZcOfl49-lXW
17  Ханс Бельтинг - Образ и культ. История образа до эпохи искусства - https://drive.google.com/open?id=1Gcx2mTMuRNXs1VGhYLvJ-R0pb7rDfuOk
18  ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА XX ВЕКА - (Сборник) - https://drive.google.com/open?id=15i71gWQ1iBl_-0t0a5mPAR8GoOBQBv3E
19  E.Gombrikh - ИСТОРИЯ ИСКУССТВА - https://drive.google.com/open?id=1st__5B7gK3YthZnMqOky-2HFW95PJdfI
20  E.Gombrikh - ხელოვნების ამბავი - https://drive.google.com/open?id=1pNZxyoVCPHPnloswy0DqfwsWkWcen_NY
21  Francoise Henry - Croix Sculptees Irlandaises - https://drive.google.com/open?id=16xC5yh4BvuT4mRcTkp-wRSktOj9aHvD_
22  Irina ARSENISHVILI - GEORGIAN EASEL PAINTING - (second half of the 18th century to the 20's) - https://drive.google.com/open?id=1AD3cNY2eboSoK7mCwLDwIW_wXYlMZjiP
23  Kaukasische Teppiche - https://drive.google.com/open?id=1K3i1Qi2i7xORFczHMbyR1lUDXFYSHDgY
24  24 - M.CICISHVILI, N.TCHOGOSHVILI - Georgian Painting History of Development 18th – 20th Centuries - https://drive.google.com/open?id=16O2bSUNpjQiEfYzQsk10K01UZfSZ2a6z
25  Maia Mania - European architects in Tbilisi - https://drive.google.com/open?id=1m3PxhobDXkdJMKvy0shVYifEzrVBoZBW
26  Maks Dvorzhak - История искусства, как история духа - https://drive.google.com/open?id=1VRosrl42YlBRKo9sL0wHEsp_oKdc9woP
27  Manana Tumanishvili - https://drive.google.com/open?id=1IEp4t_64Haj_Em1x9ovMFYSETzHp70gJ
28  Minimalizm-Maximalizm - https://drive.google.com/open?id=11oKBo8pj2ojfg5UdbgGxXCj5k765_6GS
29  Noifert Строительное проектирование - https://drive.google.com/open?id=1rKQkMF4FvA0QvEG2zvgkwb0ivooc5Snn
30  O L Golubeva - Osnovy Kompozitsii - https://drive.google.com/open?id=180pduPjZ9YIo8DUpiIUuOzec0yEa9Dya
31  RADISH TORDIA - https://drive.google.com/open?id=1mReYtj8fYm9LXwBp5dnmFWH0NgPt4VtT
32  ა.კლდიაშვილი "ძველი ეგვიპტე" - https://drive.google.com/open?id=1pTqwN5qV5rS56VDpqZe84GVCBvE5uT0C
33  გ.გობეჯიშვილი "სტალინირის ნაცარგორა" - https://drive.google.com/open?id=14pYuEzSUiYyb55JHp4a8QhvVX8vUPOd9
34  ვახტანგ ბერიძე "ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება" - https://drive.google.com/open?id=1v-BnjGOWrmrukQXsin_w67MR5vhMA4VD
35  თ.ხიმშიაშვილი "არქიტექტურა-ლანდშაფტი-დიზაინი" - https://drive.google.com/open?id=11WYSzVmT-OOSaq1YGqX-jcX0J6_02la_
36  თ.ხიმშიაშვილი "ეკოლოგია და გამწვანება" - https://drive.google.com/open?id=1vdq6pSMjJ26if5ebZYHocbqruFOvzvL2
37  ი.იმედაძე. ფსიქოლოგიის-საფუძვლები - https://drive.google.com/open?id=17nySXc_jeyaWdXyWU7-OMVylUUeJ65_j
38  მ.ბეგიაშვილი-ჯვრის თემა შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრებაში - https://drive.google.com/open?id=1lip4F8tSl60IEXlmpf_3yNtpmqwws37j
39  ოთარ ლორთქიფანიძე. ძველი ქართული ცივილიზაციის სათავეებთან - https://drive.google.com/open?id=1epb5Hth7m-R8t_M_bvMh6LWdi9Fl-xG_
40  ტიმოთესუბანი - https://drive.google.com/open?id=1PpUsDzKyFw1enQQCagQan7SxFv1klfMQ
41  ჩოფიკაშვილი "ქართული კოსტუმი" - https://drive.google.com/open?id=1rZVMyW_WtJuPiWCE_NysoEMhbHc0tr2v
42  განათება და ფერი არქიტექტურულ დიზაინში - LIGHTING AND COLOR IN ARCHITECTURAL DESIGN - https://drive.google.com/a/art.edu.ge/file/d/13YOz8sm8GIGDx57ssjl1FgmWSzPH7ROo/view?usp=drive_web
43  ბირგიტ დ. ენერგოეფექტურობა მშენებლობაში - https://drive.google.com/a/art.edu.ge/file/d/1KtulK1xzJSyYEeG259iipos8eLXNfM7x/view?usp=drive_web
44  თ.ხუნდაძე - თ.დადიანი - ე.კვაჭატაძე - "შუა საუკუნეების ქართული ქანდაკება" - https://drive.google.com/open?id=1ve72K2GHBLt8uzTwiICMzZaJuiANw7HL
45  ქ.შავგულიძე - "ავანგარდი" - https://drive.google.com/open?id=1Du5mEAtn-Q6xRSgcU_Pq_R8VmyoXJ4cQ
46  "ხელოვნების ისტორია XVIII საუკუნიდან დღემდე" - თარგმანი - https://drive.google.com/open?id=1Eyp1uKAyxuVtR-YAnpL8RKN7bV17PuG6
47  გედევანიშვილი ნინო, „განათლება და მუზეუმი”, თბ., 2010 წ. - https://drive.google.com/file/d/1SuNssISTp_9kyCTpm-DTlLUG5soyMVPF
48  Running a museum. A practical handbook for museums, ICOM - International Council of Museums, Paris, 2004 https://drive.google.com/file/d/1-8JR1AiOtE7FJYWqdW4D-UmjfL8aeFbw
49  Key Concepts of Museology, ICOM - (International Council of Museums), Paris, 2010 - https://drive.google.com/file/d/11UyKKTv2m_Zdh3vLkoesy2RbUrGdMT6q
50  ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის გზამკვლევი, 2009 - https://drive.google.com/file/d/1arwl7J5HTl_-7hS6aMMw9aF6EgXM6rTj
51  ჰერბ სტოველი; რისკითვის მზადყოფნა - მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტის სახელმძღვანელო, თბილისი, 2007 ancientgeorgia.wordpress.com რუბრიკა - რესურსები კულტურული მემკვიდრეობის მართვაზე - https://drive.google.com/file/d/1XdGElE8LdzVYUBb-Ji2MzyRBt5ZGG1gO
52  ქარაია ი., მუზეოლოგიის განვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები, II სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ISBN 978-9941-9404-91, 2017 - https://drive.google.com/file/d/1E9wlPW5eulDIiasZUKIj_-X7Hx1V6n8Z
53  ქარაია ი., მუზეუმები და კულტურული ლანდშაფტები, III სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო, ISSN 1512-0872, თბ., 2016. გვ. 84-93 - https://drive.google.com/file/d/12aC5JIR4L6NJ6plmVyc0iZrkLARlsfih
54  ჟურნალი სპექტრი”2007 N1-2 - https://drive.google.com/file/d/1_DjftgfQvHgF_Uoe12sBUpmGanbNjFBg
55  საქართველოს კულტურის განვითარების გრძელვადიანი დოკუმენტი “კულტურის სტრატეგია 2025” (დამტკიცებულია საქ. მთავრობის დადგენილებით, 30.06.2016) - https://drive.google.com/file/d/1XpUAr6Y_b8R0MewvTLkmER2eEheVAMZ5
56  Karaia I., Karaia L., Present situation and development perspectives of Georgian museums, International scientific conference Problems and development perspectives of Post-Soviet countries museums, Confere - https://drive.google.com/file/d/1f2FFMb63Kwyxo3pMBbZgUuSbBT0eSiE-
57  World Heritage Manuals Managing Tourism at World Heritage Sites - https://drive.google.com/file/d/1syanMAjELcxYadjLMe4oiD2k88Ulf_Qa
58  Conservation Principles policies and guidance - https://drive.google.com/file/d/19rSF_seZaUq_r8pSmIM23pdecVagLUCu
59  მიტო თუმანიშვილ. გზად ხელოვნებისკენ. საუბრები ხელოვნების ისტორიოგრაფიაზე - https://drive.google.com/file/d/1dl4yYmd8ASbY_kaD9mSsrsRXof3lkLme
60  ქარაია ი., ”სახვითი ხელოვნების გამოფენების ინტერპრეტაცია აშშ მუზეუმებში (როგორც მაგალითი საქართველოსათვის)“, სტუ, სადისერტაციო ნაშრომი (ხელნაწერის უფლებით), PDF, 200 გვ., 2012 - https://drive.google.com/file/d/1kkISx5X90glWkUSjXEL7wQD20DIRrn6z
61  დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმის გზამკვლევი, ბერაია, ლ., კალანდია გ., ქარაია, ი. 2009 - https://drive.google.com/file/d/14t-DaUHMSFVgH_aTyFJHlKphpwkx3bnF
62  რუსთავის ისტორიული მუზეუმის გზამკვლევი, 2010 - https://drive.google.com/file/d/1wktRjYrRKQj1OzJnm4Hk8nfksszSNiCJ
63  სერგი მაკალათიას სახელობის გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის გზამკვლევი, 2010წ. - https://drive.google.com/file/d/1AYqpxsxD9OgjW25Poad3ryNNPsTIFWh5
64  Smithsonian Institution, Audience Building Marketing Art Museums, PDF ვერსია. 2001, გვ. 6-20 - https://drive.google.com/file/d/1EXfpg54jR2__Focb4HOsntuOmU5lrAeI
65  Uzzell David L. Interpreting Our Heritage A Theoretical Interpretation, PDF ფაილი, გვ. 12, 2006 - https://drive.google.com/file/d/1xJAkrtzPVIdZhTWCr2abX6pBixj303-t
66  კვარაცხელია ნ., საექსკურსიო საქმე, სახელმძღვანელო გიდის სპეციალობის V საფეხურის საზოგადოებრივი კოლეჯებისათვის - https://drive.google.com/file/d/1wT57FBVAr5-QQ11Y8GsBhA9bONrGRU3K
67  გიდი - 020551 პროფესიული სტანდარტი - https://drive.google.com/file/d/1miRPvVBZBQZKVA7m-9vKtHeYLWXOGHtK
68  კონსერვაცია არქეოლოგიაში. არქეოლოგიური მასალის კონსერვაციისა დარესტავრაციის პრაქტიკული სახელმძღვანელო. მარი-კლოდ ბერდუკუ. 1999 ფრანგულიდან თარგმნა ნ კიტოვანმა თბილისი 2016 - https://drive.google.com/file/d/1SKpvYYyxU2ZGnjM4JzY-14Z7fGu3n08y
69  კულტურული მემკვიდრეობის დამცველის გზამკვლევი - https://drive.google.com/file/d/1dB2dnYYKqP_jtRABz4x4zJzguOIF6PcX
70  შანშიაშვილი ა., ტრადიციული რეწვა, რესურსი მუზეუმის განვითარებისთვის, მუზეუმები და კულტურული მემკვიდრეობა, თბილისი, 2015, გვ. 148-164 - https://drive.google.com/file/d/1FJuatLF-t14bktH8ei8RIbOG51WZvUCi
71  ღვინჯილია მ., არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის მართვის ასპექტები ტურიზმში (ქართული ხალხური ტრადიციების მაგალითზე), დისერტაცია, თბ., 2016 - https://drive.google.com/file/d/1JFQRZywgUgVtvxuA9KOJ_d_S-kEDNo8q
72  ხუროთმოძღვრების კონსერვაცია, პრინციპები, მოსაზრებები, თბილისი 2007 რესურსები კულტურული მემკვიდრეობის მართვაზე - https://drive.google.com/file/d/1Ikal-xTM2T-SfQinKTkiP6XhDxkA1WAr
73  მერილინ სთოქსთედი, მაიკლ ვ. ქოთრენი, ხელოვნების ისტორია XVIII საუკუნიდან დღემდე. თსსა, 2017 - https://drive.google.com/file/d/1lTuoD6mPP1VaX-DOMHAg5lC9k7IGbKlu
74  ბარი ლორდი - გაილ დექსთერ ლორდი სამუზეუმო ექსპოზიციის ექსპოზიციის სახელმძღვანელო - https://drive.google.com/file/d/1AX5q5nizXe8W_dp8DA2zQgJ0XgZou9qz
75  მერილინ სთოქსთედი, მაიკლ ვ. ქოთრენი ხელოვნების ისტორია (xvi-xvii საუკუნეები ევროპა) - https://drive.google.com/file/d/103opORM-0mV7UpUMK9kaVsnde_C_x867
76  ბარი ლორდი - გაილ დექსთერ ლორდი სამუზეუმო საქმის მენეჯმენტი - https://drive.google.com/file/d/1Cb_2JB8K1UMOWOKQ0Vbuk0t5dCB7C_Cm
77  მერილინ სთოქსთედი, მაიკლ ვ. ქოთრენი, ხელოვნების ისტორია xiv-xv საუკუნეების ევროპა - https://drive.google.com/file/d/1_xMTCAOHW3UHEF_5cOoV-n7MuKiHi320
78  ქარაია ინგა - სახელმძღვანელო მუზეუმის გიდებისთვის - https://drive.google.com/file/d/1WLKwYc-Y2w1scJr5W8dbqG0XWGL6OwXL
79  ჯილიან პული - ფულის მენეჯმენტი - https://drive.google.com/file/d/1UfZdLRHtTJfUxD8YAgbPE35WHbCawVyI
80  მერილინ სთოქსთედი, მაიკლ ვ. ქოთრენი, ხელოვნების ისტორია დასავლეთ ევროპის შუა საუკუნეების ხელოვნება - https://drive.google.com/file/d/1il024Vd1ArG-DceP9nNQ_WieU2WtmVKX
81  ICOM-ის სამუზეუმო ეთიკის კოდექსი - 2020 - https://drive.google.com/file/d/1fmBCMiz30CXZ4ROMhUxr-YcTOUgVaEI9
82  საქართველოს მუზეუმები გზამკვლევი, ავტ ქარაია ი. - https://drive.google.com/file/d/1ZlhAwh9nr_g585QopF2UI-nS4-frWytm
83  მუზეუმების შესახებ კრებული - https://drive.google.com/file/d/1M3bB3pAdEWEmzyo4AOEI0Dcq0wt8PyHs
84  ინსტრუქცია სამუზეუმო ფასეულობათა აღრიცხვისა და დაცვის შესახებ - https://drive.google.com/file/d/1HKdGcAI4VbjH6QEiMtCbTl2TL0ji1heU
85  თბილისის მუზეუმების გზამკვლევი - https://drive.google.com/file/d/1EWmfgt0Y3Z9u95W_lAY47xst31_CG22V
86  თელავის ისტორიული მუზეუმის გზამკვლევი - https://drive.google.com/file/d/1uiPMylimp5QJpewd97V9okk5eGmVqF-g
87  არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში ისტორიოგრაფია, ტრადიცია, გამოცდილების ანალიზი, თბილისი 2012 - https://drive.google.com/file/d/1VcjE27ohtbjm2jtJbFunMFhaT8i6VOld
88  მუზეუმთმცოდნეობა. ლ.ჭილაშვილი - https://drive.google.com/file/d/182-Cjz_XaLAtaSxQ3AKiua3LStLDU8x7
89  მურმან ლებანიძე, კულტურულოგიის საფუძვლები - https://drive.google.com/file/d/1S36JIdKuf4aNf0t-0sYeFrRcBEsj50vD
90  20-ე საუკუნის ხელოვნება (ავანგარდი), კინწურაშვილი ქეთევან - https://drive.google.com/file/d/1RXSzsx1MAqOzpcAS-TdXbwbWulsbJkSQ
91  არია ვან ველდჰუიზენი - განათლების სახელმძღვანელო ICOM Georgia - https://drive.google.com/file/d/1SEXXvFsGJrQz5m8hYQ-gcJjrPew4ElIr
92  ვ.ბერიძე - XVI-XVIII საუკუნის ქართული ხუროთმოძღვრება - https://drive.google.com/file/d/1KVUcn0BBJ5I9hQ675bpWvExEZcdpTJaG
93  Тинатин Вирсаладзе - Избранные Труды - https://drive.google.com/file/d/1ehW9sy9BRJWt6MulsL9xRTtVBj3EFXOZ
   

 

Copyright © 2022 By Academy of Arts

   
 
 
 
   
 

გვერდის დახურვა