ENG


სამხატვრო აკადემიის სამაგისტრო პროგრამებზე აბიტურიენტთა რეგისტრაცია და მისაღები გამოცდების ვადებთან დაკავშირებით..

3 / 08 / 2022

 
სამხატვრო აკადემიის სამაგისტრო პროგრამებზე აბიტურიენტთა რეგისტრაცია და მისაღები გამოცდების ვადებთან დაკავშირებით

საკონტაქტო პირები, ფაკულტეტების მიხედვით:

სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი: თინათინ გუნიავა -  555 397584
არქიტექტურის ფაკულტეტი: ლია ძიძიგური - 568 891827
დიზაინის ფაკულტეტი: მანანა ბრეგვაძე - 599 201472
რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტი: მაია ბერძენიშვილი - 599 344733
მედიახელოვნების ფაკულტეტი: სვეტლანა როსტიაშვილი - 555 418381
                                          მანანა კოროშინაძე - 595 395992

шаблоны для dle 11.2