ENG

საერთაშორისო გაცვლითი პროექტი ხორცელდება უნივერსიტეტებს შორის გაფორმებული ორმხირივი ხელშეკრულების ფარგლებში - ERASMUS-ისა და უნივერსიტეტების მხარდაჭრით.
პროექტის ორგანიზებასა და განხორციელებაში, სამხატვრო აკადემიის მხრიდან ჩართულია: რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტი, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი, მედია ხელოვნების ფაკულტეტი და სამხატვრო აკადემიის მუზეუმი. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია სემინარები, ლექციები და ვორქშოფები.
19 სექტემბერი, პირველი ვიზიტი სამხატვრო აკადემიაში;


ცხადდება   საგრანტო კონკურსი2024 წლის  გაზაფხულის სემესტრისთვის   “Ernst Mach Grant for studying at an Austrian university of applied sciences (Fachhochschule)”:

შემდეგი სპეციალობების სტუდენტებისთვის, გთხოვთ იხილოთ დანართი:

სამრეწველო დიზაინი, საკონტაქტო პირი: სვეტლანა მხჩიანი  [email protected] 

ავეჯის დიზაინი, საკონტაქტო პირი: ეკა სარიშვილი [email protected],  

მედია ხელოვნება, საკონტაქტო პირი: ნანა იაშვილი  [email protected]


ნომინაციის დედლაინი: 2 ოქტომბერი, 2023


გრანტი მოიცავს  დაფინანსებას თსსა პარტნიორ  ავსტრიის ზალცბურგის უნივერსიტეტში.


საკონკურსო პირობის პირველ  ეტაპზე, კონკურსში მონაწილე სტუდენტმა  შესაბამისი ფაკულტეტის საბჭოზე  უნდა წარადგინონ სამოტივაციო წერილი , პორტფოლიო, CV (ინგლისურ ენაზე), ნიშნების ფურცელი. 

მეორე ეტაპზე, შესაბამისი ფაკულტეტის მიერ შერჩეული სტუდენტის ნომინაცია შედგება ზალცბურგის უნივერსიტეტში,     

მესამე ეტაპზე, ნომინირებული სტუდენტი  ავსებს საკონკურსო აპლიკაციას  საგრანტო კონკურსის მოთხოვნებისა და რეგულაციების შესაბამისად, 


ცხადდება სტუდენტთა ერთსემესტრიანი ERASMUS+ მობილობის შესარჩევი კონკურსი თსსა რესტავრაციის მიმართულების სტუდენტებისთვის (1 ადგილი), 2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, ესტონეთის ხელოვნების აკადემიაში.

შესარცევი კონკურსის პირველი ეტაპი და სტუდენტების ნომინაცია შედგება რესტავრაციის მიმართულებაზე.


წარსადგენი დოკუმეტაცია(ინგლისურ ენაზე)
- CV
- ნიშნების ფურცელი(ქართულ ენაზე)
- სამოტივაციო წერილი
- ინგლისური ენის სერთიფიკატი B2, ან ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი ცნობა, გაცემული თსსა უცხო ენის პედაგოგის მიერ.

შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე, ნომინირებულმა სტუდენტებმა უნდა გაიარონ ესტონეთის ხელოვნების აკადემიის სააპლიკაციო პროცესი შემდეგ ბმულზე
აპლიკაციის შევსების დედლააინი - 15 ოქტომბერი, 2023
აპლიკანტებს, გთხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი:
- ერასმუს+პროგრამის რეგულაციების მიხედვით, მხოლოდ აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტს აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს ერასმუს მობილობაში. შესაბამისად, სტუდენტი ვალდებულია დაფაროს სწავლის გადასახადი მობილობის სემესტრის დაწყებამდე.
- ფაკულტეტის კომისიის მიერ ნომინირებული სტუდენტების მობილობის საბოლოო შერჩევას ახდენს ერასმუს პარტნიორი უნივერსიტეტი.
- ერასმუს კონკურსში გამარჯვებული სტუდენტი ვალდებულია თავის თავზე აიღოს აუცილებელი ხარჯები მანამ, სანამ მას მიეცემა ერასმუს გრანტი ესტონეთში ჩასვლის შემდეგ.
  
6-12 სექტემბერს, თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში - განათლების საერთაშორისო ცენტრის კურსდამთავრებულთა ასოციაციის დაფინანსებით, კულტურული მემკვიდრეობის კონსერვაციაში, საერთაშორისო ვორქშოფი ჩატარდა. ვორქშოფის თემა იყო მარილები და გარემო პირობების კვლევა-მონიტორინგი. ვორქშოფს ადგილობრივ მეცნიერებთან ერთად, ინგლისურ ენაზე უძღვებოდნენ მსოფლიოს წამყვანი ინსტიტუციების მეცნიერები.
12 სექტემბერს, თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში გაიმართა ვორქშოფის დახურვის ღონისძიება. მონაწილეებს გადაეცათ სერთიფიკატები.